Skip to main content
7 december 2023

Privégebruik medewerker van ander vervoer dan auto/fiets – Hoe zit dat?

Je stelt een medewerker een scooter of ander vervoermiddel dan een auto of fiets ter beschikking. Wat telt dan bij privégebruik door de medewerker?

Maakt een medewerker privé gebruik van een vervoermiddel dat jij hem als werkgever ter beschikking hebt gesteld, maar dat wat anders is dan een auto/fiets (bijvoorbeeld een motor, bromfiets of scooter), dan tel je de waarde in het economisch verkeer van het privégebruik bij het loon van de bewuste medewerker.

Rittenregistratie voor privégebruik

Om het aantal privékilometers vast te stellen, kun je gebruik maken van een rittenregistratie. De waarde in het economisch verkeer is het aantal privékilometers vermenigvuldigd met de werkelijke kilometerprijs. Dit tel je bij het loon voor de medewerker, maar je mag dit ook aanwijzen als eindheffingsloon als dit gebruikelijk is. Dit bedrag komt ten laste van de vrije ruimte.

Werkelijke kilometerprijs

De kilometerprijs bestaat uit kosten voor:

  • Brandstof
  • Onderhoud
  • Reparatie
  • Afschrijving
  • Motorrijtuigenbelasting
  • Verzekering

Eigen bijdrage privégebruik

De eigen bijdrage voor het privégebruik houd je in op het nettoloon. De voorwaarden:

  • De bijdrage is bestemd voor het privégebruik
  • Je hebt dit vooraf met de medewerker afgesproken

De eigen bijdrage komt in mindering op de bijtelling. Deze aftrek mag niet hoger zijn dan de te belasten waarde.

Voorbeeld privégebruik scooter

Je stelt een medewerker een scooter ter beschikking. De medewerker rijdt met de scooter 10.000 kilometer per jaar. De totale kosten zijn € 2.500 per kalenderjaar. De werkelijke kilometerprijs is € 0,25 (€ 2.500 : 10.000).

Uit de rittenregistratie blijkt dat de medewerker in een maand 300 kilometer privé heeft gereden met de scooter. De waarde van dit privégebruik is € 75 (300 x € 0,25). De eigen bijdrage van de medewerker is € 25. Je telt € 50 bij het loon van de medewerker.

Woon-werkverkeer

De kilometers voor woon-werkverkeer zijn geen privékilometers. Onder woon-werkverkeer vallen ook de kilometers die een medewerker in de loop van een werkdag rijdt tussen de plek van het werk en de woning, bijvoorbeeld om thuis te lunchen.

De kilometers die een medewerker om privéredenen omrijdt naar of van het werk zijn wel privégebruik. Bijvoorbeeld extra kilometers om een kind naar de crèche te brengen of om boodschappen te doen.

Vervoer vanwege werkgever

Als een medewerker reist met een vervoermiddel dat je als werkgever ter beschikking stelt, is sprake van vervoer vanwege de werkgever. Geef je hiervoor een kilometervergoeding, dan is dat loon van de medewerker. Als dit gebruikelijk is, mag je dit ook aanwijzen als eindheffingsloon. Dit bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaal je 80% eindheffing.

In hoofdstuk 23 van het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst lees je meer informatie over vervoer en reiskosten.

Bron: Forum Salaris

Terug

Nog niet uitgelezen?