Skip to main content
2 februari 2015

Premievrijstelling oudere werknemers vervalt

De premievrijstelling oudere werknemers vervalt per 1 juli 2015. Tot 1 juli as. hoeft uw onderneming geen basispremie WAO/IVA/WGA voor deze werknemers af te dragen.

In 2008 had uw onderneming voor bepaalde werknemers recht op premievrijstelling. Als u deze vrijstelling in het verleden voor deze werknemers toepaste, mag u dat voor hen blijven doen tot 1 juli 2015. Hiervoor geldt dat de betreffende werknemers:

  • 0p 1 juli 2015 nog in dienst moeten zijn;
  • op 1 januari 2014 ouder geweest moeten zijn dan 60,5 jaar;
  • op 1 juli 2015 nog geen 62 jaar mogen zijn.

Wij passen deze premievrijstelling toe op het moment dat een medewerker aan de gestelde eisen voldoet.

Houd u rekening met een stijging van de loonkosten per 1 juli as. nu deze premievrijstelling komt te vervallen!

Wilt u weten of de vrijstelling van toepassing is of was op uw medewerkers? Neem dan contact met ons op.

De premievrijstelling oudere werknemers is in 2009 vervangen door de premiekorting voor oudere werknemers. Uw onderneming kan drie jaar lang een korting op de premies werknemersverzekeringen toepassen als u een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder in dienst neemt of heeft genomen.

Terug

Nog niet uitgelezen?