Skip to main content
11 februari 2021

Premiedifferentiatie WW – verlenging opschorting 30% herzieningssituatie

Als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) betaal je sinds 1 januari 2021:

  • een lage WW- premie voor vaste contracten en
  • een hoge WW-premie voor flexibele contracten

Voor medewerkers met een vast contract, waarvoor je in een kalenderjaar meer dan 30% meer uren hebt verloond dan je contractueel met de medewerker bent overeengekomen, moet je de lage WW-premie herzien.

Dit heeft tot gevolg dat je met terugwerkende kracht de hoge WW-premie verschuldigd bent, in plaats van de lage WW-premie. Deze bepaling kan onbedoelde effecten hebben in de sectoren waar door het coronavirus extra overwerk nodig is, zoals bijvoorbeeld de zorg. Hierdoor is de zogenoemde 30% herzieningssituatie in 2020 opgeschort.

Het extra overwerk in bepaalde sectoren zal ook in 2021 nodig zijn. De opschorting van de 30% herzieningssituatie geldt daarom ook in 2021. Geen enkele werkgever (ongeacht zijn sector) hoeft daardoor in 2021 met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen.

Terug

Nog niet uitgelezen?