Skip to main content
29 februari 2024

Post een verzoek schuldsanering coronaschulden uiterlijk 25 maart

Heb je coronaschulden en kun je niet meer aan je aflossingen voldoen? Je kunt een verzoek schuldsanering coronaschulden indienen bij de Belastingdienst. Wil je nog profiteren van versoepeld beleid? Dien je verzoek dan uiterlijk 25 maart 2024 aangetekend in.

Ondernemers die hun coronabelastingschulden (of eerder of later opgebouwde belastingschulden) niet kunnen terugbetalen kunnen op dit moment onder voorwaarden een verzoek indienen voor het saneren van hun openstaande belastingschulden. De Belastingdienst behandelt zo een verzoek schuldsanering coronaschulden tot en met eind maart 2024 extra soepel. Zo ziet ze af van de zogenaamde ‘dubbele portie’ en gaat daarmee akkoord met het ontvangen van hetzelfde rentepercentage als concurrente schuldeisers.

Per 1 april betaal je dubbele rente

Of de Belastingdienst haar versoepelde beleid ook na 1 april 2024 continueert is nog onduidelijk. Wat wel zeker is: Per 1 april 2024 betaal je sowieso weer de dubbele rente. Dit betekent dat de Belastingdienst met een verzoek schuldsanering coronaschulden dat vanaf dan binnenkomt alleen akkoord gaat als ze het dubbele rentepercentage ontvangt van wat concurrente crediteuren ontvangen.

Verzoek schuldsanering coronaschulden uiterlijk 25 maart posten

Wie nu denkt nog op 29 maart 2024, de laatste werkdag vóór 1 april, een schuldsaneringsverzoek in te kunnen dienen heeft het mis. Vrijdag 29 maart is Goede Vrijdag en maandag 1 april Tweede Paasdag. Daardoor is het niet zeker dat je een brief die je op 27, 28 of 29 maart 2024 op de brievenbus doet ook daadwerkelijk vóór 1 april 2024 bij Postbus 100 in Heerlen is. Wil je dat jouw verzoek schuldsanering coronaschulden dus zeker weten nog volgens soepeler beleid wordt behandeld, post het verzoek dan uiterlijk 25 maart 2024 en aangetekend. Je mag ervan uitgaan dat je verzoek dan voor 1 april bij de Belastingdienst is.

UWV en RVO zijn concurrente crediteuren

Let op: Vorderingen die het UWV heeft voor de NOW en het RVO voor de TVL zijn voor de Belastingdienst concurrente vorderingen. Dat houdt dus in dat het UWV en de RVO niet dezelfde rechten hebben als de Belastingdienst. Hoe dit na 1 april 2024 in de praktijk uitpakt bij het aanbieden van een akkoord is nu nog niet bekend. Wel kan de Belastingdienst, op basis van een besluit van de staatssecretaris, meewerken aan een schuldsaneringsverzoek als de UWV en de RVO niet meedoen.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Terug

Nog niet uitgelezen?