Skip to main content
17 juli 2019

Personeelsbeslissingen, data of onderbuik?

Door de komst van internettechnologie hebben we in het dagelijks leven altijd en overal toegang tot een immense hoeveelheid data en informatie. Deze data geeft inzichten die we eerst niet hadden of kan zelfs voorspellen wat er gaat gebeuren. We kunnen precies zien welke post er morgen in de brievenbus gaat vallen. En je kan real-time zien waar je taxi is en wanneer hij aankomt. Elk moment van de dag heb je toegang tot data en informatie die je leven makkelijker maken. Dat je ook meer inzicht wilt in de data van je personeelsbestand lijkt me logische vervolgstap.

Interessante overzichten

De toegang tot personeelsinformatie en inzichten ligt nu veelal bij HR, waar zij de enige zijn met toegang tot de data.

  • Hoe loopt de beoordelingscyclus? Is deze voor alle medewerkers gestart of moeten we er extra aandacht aan besteden?
  • Zijn er medewerkers met stuwmeren aan vakantiedagen? Moeten we hen actief benaderen om hun vakanties in te plannen?
  • Hoe is de verdeling van leeftijd binnen je personeelsbestand en wat heeft dit voor consequenties?
  • Wat is het verzuim? Is dit meer of minder geworden sinds de invoering van het vitaliteitsbeleid?

Overzichten worden gemaakt op verzoek van de directie. Dit vraagt veel tijd en mankracht, maar ze zijn al snel weer achterhaald. Je kan dus een hoop werk besparen, wanneer je deze overzichten real-time en automatisch zou kunnen genereren.

Real-time inzicht

Door real-time inzicht in je personeelsbestand, heb je meer en betere stuur- en kengetallen. Je weet meer over het actuele personeelsbestand en kunt beter monitoren hoe het met het menselijk kapitaal gaat. Dit maakt het eenvoudiger om op tactisch/strategisch niveau beslissingen te nemen die je helpen om je organisatiedoelen te bereiken. Beslissingen op basis van data dus, in plaats van op onderbuikgevoel. Je (HR) beleid kan je door middel van deze overzichten en cijfers toetsen. Bovendien kun je de effecten ervan meten, real-time, zonder te hoeven wachten op de resultaten van het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek. In de dynamische tijd van nu en met de wendbaarheid die van organisaties wordt verwacht, is actuele data onmisbaar.

Van uitvoering naar strategie

Waar HR voorheen vooral bezig was met de administratie en handmatig, in Excel, lijsten bijhield, kunnen real-time overzichten nu ook breder in de organisatie beschikbaar worden gesteld. Zo kan het voor een teamleider interessant zijn het verlofoverzicht real-time in te zien. Een manager kun je meer inzicht geven in de verzuimcijfers van zijn eigen afdeling en een directeur meer inzicht in zijn eigen bedrijf. De rol van de HR-professional verschuift veel meer naar een adviseur voor de teamleider, manager of directeur. HR krijgt zo de rol van een strategische organisatieadviseur, die managers en ondernemers kan helpen hun team- en/of organisatiedoelen te bereiken.

Meer informatie

Wil je meer weten over de mogelijkheden van data en real-time overzichten of wil je dat een HR-professional meekijkt? Mail me dan. Ik vind het altijd interessant om mee te denken.

Melanie Wesdorp
m.wesdorp@vitaconluteijn.nl
06- 12 36 42 70

Terug

Nog niet uitgelezen?