Skip to main content
8 september 2015

Persbericht

Arboselectie.nl

Online tool voor beste match arbodienstverlener MKB

Vandaag hebben zeven gecertificeerde arbodiensten zich verenigd in de coöperatie Arboselectie, met als doel het MKB beter te kunnen dienen.
Via hun website www.arboselectie.nl wordt het MKB aan de best passende arbodienst gematcht.

Nieuwe ontwikkeling in markt van arbodienstverlening

In september zal de minister van SZW het wetsvoorstel ‘Versterking betrokkenheid arbodienstverlening’, tot voor kort aangeduid onder de noemer toekomst arbeidsgerelateerde zorg’, inbrengen in de Tweede Kamer. Centraal staat hierbij een regionale en/of sectorale dienstverlening van de arbeidsgerelateerde zorg die dichter bij bedrijven staat en de eventuele verzuim en arbo risico’s. Op grond van diverse onderzoeken blijkt een dergelijke aanpak vanuit een vraaggestuurde kleinschalige aanpak betere resultaten te geven. Het wetsvoorstel is mede gebaseerd op het gelijknamige SER-advies. Belangrijke speerpunten zijn dat de bedrijfsarts beter toegankelijk moet zijn, een second opinion-regeling wordt ingevoerd, de positie van de preventiemedewerker wordt versterkt en de samenwerking met huisartsen en specialisten beter wordt georganiseerd. Daarnaast wordt benadrukt dat garanties met betrekking tot de privacy van werknemers belangrijk zijn.

Oprichting nieuwe coöperatie

Zeven regionale en ook landelijk werkende gecertificeerde arbodiensten met een substantieel marktaandeel hebben vooruitlopend op de nieuwe wetgeving besloten een intensieve samenwerking aan te gaan in de vorm van de coöperatie Arboselectie. Alle deelnemende arbodiensten voldoen reeds aan de nieuwe wettelijke eisen en conformeren zich daarnaast aan kwalitatief hoogwaardige dienstverlening ten behoeve van werknemers en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De bedoeling is dat de samenwerking binnen de coöperatie de komende jaren verder wordt uitgebreid. Arboselectie bestaat bij de oprichting uit de volgende leden:

Bedrijfsartsen5
De Arbodienst
Encare Arbozorg
Medprevent
ProCompany
Rienks Arbodienst
Vitacon HR Services

De coöperatie biedt toegevoegde waarde voor het MKB en maatschappelijk betrokken organisaties, enerzijds doorruime ervaring in het MKB en door in te spelen op de aankomende eisen vanuit het ministerie. Anderzijds biedt de coöperatie een netwerk van extra diensten door gebruik te maken van elkaars expertise zonder dat daarbij sprake is van gedwongen winkelnering. De leden van Arboselectie vinden de samenwerking met inkomensverzekeraars ten behoeve van klanten een vanzelfsprekende zaak.

Lancering website www.arboselectie.nl

De leden van de coöperatie hebben een gezamenlijke website opgezet onder de naam www.arboselectie.nl, welke op 7 september gelanceerd is. De toegang tot deze website is gratis en door middel van een simpele vragenlijst worden organisaties geholpen bij het vinden van de beste match met een arbodienstverlener.

Tevens zal de website dienen als relevante informatiebron.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Nathalie de Haas-van Heijningen, voorzitter coöperatiebestuur en
woordvoerder, via nummer 088 700 2000 of via ndehaas@de-arbodienst.nl.

Terug

Nog niet uitgelezen?