Skip to main content
31 augustus 2016

Pensioen 1-2-3: zorg dat u uw werknemers informeert

Per 1 juli 2016 zijn uitvoerders wettelijk verplicht om ‘Pensioen 1-2-3’ te communiceren; een onderdeel van de nieuwe wet Pensioencommunicatie. Doelstelling van de wet is om het pensioenbewustzijn van werknemers te vergroten. Vanuit de wet is ook een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever. Let hierop, want u kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade als uw werknemer niet goed was geïnformeerd.

De nieuwe wet Pensioencommunicatie heeft als uitgangspunt dat u als werkgever een zorgplicht heeft en een spilfunctie vervult in de vergroting van de pensioenbewustwording van werknemers. Pensioen 1-2-3 vervangt de startbrief en moet binnen drie maanden na indiensttreding aan de deelnemer verstrekt worden. Het geeft de deelnemer informatie over de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling. Bijvoorbeeld: Wat biedt de pensioenregeling wel en niet? Hoe bouw ik pensioen op en welke keuzes heb ik? Hoe zeker is mijn pensioen en wanneer moet ik zelf in actie komen?

Voorkom aansprakelijkheid

Het alleen verstrekken van Pensioen 1-2-3 is voor u als werkgever niet voldoende. Werknemers hebben veel momenten in hun leven waarop zij een beslissing moeten nemen over hun pensioen. Denk aan in- en uitdiensttreding, pensionering, samenwonen, trouwen, scheiden en kinderen krijgen. De kans dat een werknemer een belangrijk keuzemoment mist of dat hij een verkeerde beslissing neemt is aanwezig. Wie wordt er als eerste aangekeken? En mogelijk met succes aansprakelijk gesteld voor de schade? De kans is groot dat dit de werkgever is.

Pensioenplan

Als werkgever doet u er goed aan om een eigen pensioen-communicatieplan te ontwikkelen. Enerzijds om het pensioenbewustzijn van werknemers te vergroten, anderzijds om de kans op aansprakelijkheid te verkleinen. Hulp of advies nodig? Neem gerust contact met ons op.

 

Bron: SRA

Terug

Nog niet uitgelezen?