Skip to main content
20 februari 2020

Pas op voor wijzigingen in belastbaarheid bij re-integratie!

Bij langdurig verzuim gelden er gedurende 104 weken re-integratie verplichtingen voor zowel de werkgever als de werknemer. De bedrijfsarts stelt de mate van belastbaarheid vast als uw werknemer ongeveer een jaar ziek is. Vervolgens voert de arbeidsdeskundige een onderzoek uit naar passende arbeid. Maar wat moet je als werkgever doen als de belastbaarheid verandert?

De wetgever stelt dat een zieke werknemer gedurende 104 weken (wachttijd poortwachter) de tijd heeft om te re-integreren in passende arbeid. Dit kan zijn:

  • het (aangepast) eigen werk
  • ander werk bij de eigen werkgever of
  • werk bij een andere werkgever

Welke werkzaamheden passend zijn, stelt de arbeidsdeskundige vast op basis van de functionele mogelijkheden lijst (FML) of lijst met arbeidsbeperkingen (LAB).

Maar let wel op! De lijst met beperkingen is een momentopname en kan dus veranderen. En nu hoor ik je denken: “Wat moet ik dan doen?”


Houdt alles actueel

Een werkgever is verplicht wijzigingen in de belastbaarheid van de werknemer in de gaten te houden. Deze kunnen namelijk gevolgen hebben voor de re-integratie van de werknemer. Als de belastbaarheid wijzigt, dan moeten werkgever en werknemer dit kenbaar maken aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts bekijkt op zijn beurt of de gewijzigde situatie gevolgen heeft voor de lijst met beperkingen, deze wijzigingen kunnen zowel een verbetering als een verslechtering zijn.

De werkgever is hierna aan zet om opnieuw te laten beoordelen wat de mogelijkheden in het eigen (aangepaste) werk of in ander werk bij de eigen werkgever zijn.

De Wet verbetering Poortwachter schrijft, zoals ik eerder stelde, voor dat werknemer gedurende 104 weken ziekte de tijd heeft om te re-integreren in passende arbeid. Een verbetering in belastbaarheid kan betekenen dat terugkeer bij de eigen werkgever tot de mogelijkheden behoort en dit dient continu door de werkgever te worden onderzocht. Doet een werkgever dit niet en laat hij re-integratie kansen liggen, dan is de kans op een loonsanctie aanzienlijk. 

Een herbeoordeling door een arbeidsdeskundige is een verkort onderzoek. Hierbij worden de wijzigingen in belastbaarheid vergeleken met de mogelijke werkzaamheden bij de eigen werkgever. Dit onderzoek kost minder tijd, aangezien de arbeidsdeskundige reeds beschikt over voorkennis, maar is wel noodzakelijk om te voldoen aan de eisen die het UWV stelt aan de re-integratieverplichtingen bij ziekte. 


Blijf kritisch

Een verzuimende werknemer kost veel geld en een jaar extra loon doorbetalen wil je als werkgever uiteraard voorkomen. Stel jezelf bij ieder dossier de vragen:

  • Ben ik kritisch genoeg op de adviezen van de bedrijfsarts en wijzigingen van de belastbaarheid?
  • Kan ik werkzaamheden creëren bij wijzigingen in belastbaarheid?
  • Benut ik alle kansen voor de werknemer in mijn bedrijf?

Heb je te maken met een verzuimdossier, waarin de prognose op terugkeer in het werk twijfelachtig is? Leg mij het dossier dan gerust vrijblijvend per e-mail voor. Daarmee bespaar je mogelijk veel zorgen en hoge kosten.


Wat doet een arbeidsdeskundige?

De arbeidsdeskundige vergelijkt de lijst met beperkingen (FML/LAB) met het eigen (aangepaste) werk van de werknemer. Dit wordt ook wel de weging tussen de belasting en belastbaarheid genoemd.

Hierbij weegt hij of er nog een match is tussen het (aangepast) eigen werk of ander werk binnen de organisatie waar de werknemer werkzaam is. De belasting kan de belastbaarheid overschrijden, waardoor de match niet meer aanwezig is. Dit leidt tot een zoektocht naar ander passend werk, middels het tweede spoor re-integratietraject.


Ricardo Tesink
r.tesink@vitaconluteijn.nl
06 – 30 33 85 04

Terug

Nog niet uitgelezen?