Skip to main content
31 maart 2015

Participatiewet straks makkelijker voor werkgevers

Het wordt voor werkgevers straks makkelijker om de Participatiewet uit te voeren: het pakket met ondersteunende voorzieningen wordt duidelijker.

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat het voor werkgevers die banen beschikbaar stellen voor mensen met een arbeidsbeperking, duidelijker maakt op welke voorzieningen ze een beroep kunnen doen. Nu maakt het nog een verschil of iemand uit de doelgroep van de Participatiewet afkomstig is van het UWV of via de gemeente naar een plek op de arbeidsmarkt wordt geholpen. In het nieuwe wetsvoorstel worden de verschillen bij het afsluiten van no-riskpolissen en het aanbieden van mobiliteitsbonussen voor de doelgroep opgeheven.

Basispakket Participatiewet

Gemeenten en sociale partners hebben bij staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangedrongen op deze harmonisatie. Hierdoor ontstaat voor werkgevers meer duidelijkheid over het basispakket van instrumenten dat ingezet kan worden bij de invulling van de extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

 

Bron: HR Base

Terug

Nog niet uitgelezen?