Skip to main content
19 februari 2015

Participatiewet

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Deze wet is erop gericht zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Deze wet vervangt de wet Werk en Bijstand, de WSW (werkvoorzieningen) en een belangrijk deel van de Wajong.

Op 11 februari heeft Stolwijk Kelderman in samenwerking met Wedeo, WESP en Vitacon HR Services hierover een social event georganiseerd in de Gruitpoort in Doetinchem. Voor deze bijeenkomst zijn werkgevers uit De Achterhoek en De Liemers uitgenodigd.

Deze bijeenkomst is erop gericht om werkgevers kennis te laten maken met de mogelijkheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze bijeenkomst staat in het teken van kennismaking met een doelgroep die voor veel werkgevers nieuw is. Het wordt een bijeenkomst met een bijzonder programma.

Voor de pauze treedt de Theatergroep Spek en Bonen, theater gespeeld door medewerkers van WEDEO op. Een voorstelling over onvermoede talenten van kwetsbare mensen. Over de moed om onvolmaakt te zijn. Over mee willen doen op de arbeidsmarkt. Over gezien, gehoord en serieus te willen worden genomen. Over jezelf zijn en blijven. Over de zin en onzin van succesvol zijn.

Veel waardering en een staande ovatie!

Het toneelstuk maakt indruk, confronteert je met jezelf. Vragen over hoe sta ik hierin, neem ik mijn verantwoordelijkheid etc. komen binnen.

Na de pauze vertelt onze medewerkster Malin Ripping iets over haar ervaringen. Malin is via WEDEO al een aantal jaren bij Stolwijk Kelderman gedetacheerd. Daarna komen 2 werkgevers aan het woord. Werkgevers die al ervaring hebben met sociaal ondernemerschap. De werkgever SB Post, met 120 medewerkers, verzorgt de post voor veel bedrijven. Daarna komt Theo Duijker aan het woord. Hij vertelt namens Stichting In de Weerd en de stichting Enspiratie over zijn ervaringen als werkgever. Hij geeft aan hoe het mogelijk is deze mensen in ontwikkeling te brengen.

Wat opvalt is dat de tijd van “pamperen” voorbij is en dat ingezet wordt op zelfredzaamheid. Iets wat de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waarderen. Op deze wijze komen zij tot hun recht. Ze worden gezien en gekend. Er blijft uiteraard wel een groep waarvoor dit niet is weggelegd, dat moge duidelijk zijn! Wat verder opvalt is dat de betrokkenheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de organisaties waar zij werken groot is. Zij zijn trots ergens bij te horen, laten het niet snel afweten. Voor werkgevers zijn het medewerkers om trots op te zijn!

In de Participatiewet is ook een zgn. quotum regeling opgenomen inhoudende dat iedere werkgever met meer dan 25 medewerkers over circa 10 jaar minimaal 5% mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst moeten hebben. We kunnen dit zien als de zoveelste verplichting voor het bedrijfsleven. Maar we zouden het ook kunnen zien als een uitdaging waar we onze organisatie een dienst mee bewijzen en in veel gevallen ook in economisch opzicht sterker mee maken. Het vergt iets maar het voegt nog veel meer toe.

Mijn advies is om het gesprek aan te gaan. U wilt toch geen kansen laten liggen!

Gerard Stolwijk

Terug

Nog niet uitgelezen?