Skip to main content
27 januari 2023

Overheid mogelijk nog meer kwijt aan compensatie spaartaks

De overheid is mogelijk nog meer kwijt aan compensaties voor de vermogensrendementsheffing in box 3. Bij het vergoeden van een gedupeerde die in eerdere jaren te veel belasting had betaald over zijn spaargeld, heeft de fiscus namelijk geen rente vergoed. Het gerechtshof in Arnhem oordeelt dat dit wel had gemoeten.

De klager in de zaak bij het hof had veel spaargeld en heeft op grond van het kerstarrest van de Hoge Raad duizenden euro’s te veel betaalde belasting teruggekregen. Maar over het terugontvangen bedrag was geen rente vergoed. Onder verwijzing naar jurisprudentie van het EHRM (arrest van 23 oktober 1990, nr. 17/1989/177/233, in de zaak Darby), oordeelt het hof beslist dat de klager toch recht heeft op vergoeding van rente, ook al voorziet de wet daar niet in. Beslissend daarbij is, dat de teruggave is gebaseerd op een schending van de in het EVRM gewaarborgde rechten en dat uit de genoemde jurisprudentie volgt dat dan in een redelijke tegemoetkoming moet worden voorzien.

Procedures

Het ministerie van Financiën zegt kennis genomen te hebben van de uitspraak en deze te gaan bestuderen. Volgens Jurgen de Vries, voorzitter van de Bond voor Belastingbetalers, gaat het om een van de vele procedures die nu lopen over de compensatie voor de spaartaks. Veel mensen zouden het niet eens zijn met de vergoeding die ze hebben gekregen. Of ze klagen dat ze geen compensatie hebben gekregen maar dat ze daar wel recht op zouden hebben.

Het kabinet is, inclusief de kosten voor de noodzakelijke overbruggingswetgeving, 3,6 miljard euro kwijt aan de compensaties voor de spaartaks. Maar dat bedrag kan zomaar hoger uit gaan pakken, geeft De Vries aan. Sowieso maakt de Bond voor Belastingbetalers zich samen met de Consumentenbond hard voor een vergoeding voor spaarders die geen of te laat bezwaar hebben gemaakt tegen de spaartaks. Op Prinsjesdag liet het kabinet namelijk weten al die andere mensen niets te gaan vergoeden. Daardoor lopen naar schatting ruim 1 miljoen mensen enige vorm van compensatie mis. Ook denkt De Vries dat er nog een zaak van beleggers kan komen. Volgens hem krijgen mensen met veel beleggingen in plaats van spaargeld nu eigenlijk amper compensatie van de overheid.

 

Bron: Fiscaal Vanmorgen

Terug

Nog niet uitgelezen?