Skip to main content
29 april 2020

Overbruggingskrediet (COL) voor startups en scale-ups

Vanaf 29 april 2020 kunnen startups en scale-ups bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) terecht voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). 

Dergelijke bedrijven zijn tot nu toe veelal met eigen vermogen gefinancierd. De extra faciliteit is in het leven geroepen, omdat de startups en scale-ups door de coronacrisis, slechts beperkt gebruik kunnen maken van de tot nu toe beschikbaar gestelde kredietfaciliteiten. Als nieuwe klant kunnen zij bijvoorbeeld moeilijk bij een bank terecht.

De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren van € 50.000 tot € 2.000.000. Bij leningen groter dan € 250.000 wordt een cofinanciering van 25% van de aandeelhouders of andere investeerders verwacht.

Rente en looptijd

De leningen kennen een rente van 3%. Daarbij betalen leningen boven € 500.000 een zogenaamde premium van 2% per jaar.

De looptijd van de leningen bedraagt 3 jaar, maar het is mogelijk om tussentijds boetevrij af te lossen.

Het streven is om aanvragen voor leningen tot € 500.000 binnen vier tot negen werkdagen af te handelen. Voor grotere bedragen wil men binnen drie werkweken tot een definitief besluit komen.

Uitsluitingen

Niet alle startups en scale-ups kunnen gebruik maken van deze regeling, bepaalde branches zijn uitgesloten. Het gaat om retail, horeca en klein zakelijke dienstverlening, omdat zij ook bij een gewone bank of Qredits terecht kunnen. Ook zelfstandige ondernemers komen niet in aanmerking voor de kredietfaciliteit van de ROM’s.

 

Meer informatie over criteria en aanvragen is te vinden op de website van ROM- Nederland.

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief

 


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?