Skip to main content
17 december 2020

Opnieuw verlenging bijzonder uitstel belastingbetaling

Heb je (nog steeds) last van de coronacrisis? Zowel de aanvraag als de verlenging van bijzonder uitstel is opnieuw verlengd tot 1 april 2021. Dit heeft het kabinet onlangs besloten in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. Of en welke actie je moet ondernemen is afhankelijk van je situatie.

Eindigt je bijzonder uitstel vóór 1 januari 2021?

Heb je reeds eerder bijzonder uitstel verkregen voor een periode van 3 maanden en is deze periode voorbij of verloopt deze nog voor 1 januari 2021? Dan moet je na afloop van dit bijzonder uitstel weer regulier je belastingverplichtingen voldoen. Weet je niet zeker of dit gaat lukken, dan kun je nog tot 1 april 2021 een verzoek om verlenging indienen. Na verlenging vallen alle openstaande belastingschulden onder het bijzonder uitstel. Let op: de voorwaarden voor verlenging blijven ongewijzigd. Is je totale belastingschuld bij het eerste verzoek om bijzonder uitstel groter dan € 20.000, dan is een verzoek van een derde-deskundige inclusief een liquiditeitsprognose nodig.

Heb je na 1 oktober 2021 voor de eerste keer verzocht om bijzonder uitstel en dit verkregen tot 1 januari 2021?

Als je voor de eerste keer bijzonder uitstel aanvraagt, dan krijg je dit voor een periode van 3 maanden. Wanneer je pas na 1 oktober 2020 voor het eerst bijzonder uitstel aangevraagd hebt, heb je dit verkregen tot 1 januari 2021. De periode van 3 maanden vanaf de aanvraag is dan per 1 januari 2021 nog niet voorbij. In verband met de verlenging naar 1 april 2021 ontvang je een brief van de Belastingdienst waarin staat wanneer jouw drie-maands-periode, gerekend vanaf de datum van aanvraag, eindigt. Na afloop hiervan moet je weer regulier aan je betalingsverplichtingen voldoen. Uiteraard is het mogelijk om dit bijzonder uitstel te verlengen tot 1 april 2021.

Heb je reeds verzocht om verlenging?

Als je reeds verlenging van bijzonder uitstel hebt gevraagd en gekregen, dan wordt dit uitstel automatisch verlengd tot 1 april 2021. Er is dan geen verdere actie nodig.

Nog geen bijzonder uitstel aangevraagd?

Heeft jouw onderneming nu betalingsproblemen vanwege de coronacrisis en is nog geen enkele vorm van bijzonder uitstel aangevraagd, dan kan dit nog steeds. De termijn hiervoor is verlengd van 31 december 2020 naar 1 april 2021. Vraag je nog voor 1 januari 2021 voor het eerst bijzonder uitstel aan, dan krijg je dit voor een periode van 3 maanden met daarna de mogelijkheid tot verlengen. Ondernemers die na 1 januari 2021 voor het eerst verzoeken om bijzonder uitstel, krijgen dit uitstel tot 1 april 2021. 

Uiterlijke betalingsdatum is bepalend

Het bijzonder uitstel geldt voor die belastingschuld of -aanslagen, waarvan de uiterlijke betalingsdatum binnen de periode van verleend bijzonder uitstel valt. Voor de loonheffing en omzetbelasting is de uiterste betaaldatum de laatste dag van de maand volgend op het verstreken tijdvak. Heb je hiervoor bijvoorbeeld verlenging van bijzonder uitstel tot uiterlijk 1 april 2021, dan start je pas weer met regulier betalen vanaf de tijdvakken maart 2021, de 3e vierwekenperiode 2021 of het 1e kwartaal 2021. Deze zijn immers pas verschuldigd na 1 april 2021. Let op bij de aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting, ook hier gaat het om de uiterlijke betalingsdatum en niet om de dagtekening.

Betalingsregeling

Voor alle openstaande belastingen, die eigenlijk betaald hadden moeten worden in de periode van bijzonder uitstel, geldt een betalingsregeling. Deze betalingsregeling is niet gewijzigd. De openstaande belastingschuld moet vanaf 1 juli 2021 voldaan gaan worden in 36 maanden. Tot 1 januari 2022 geldt een invorderingsrente van 0,01%. Vanaf 1 januari 2022 is over de openstaande belastingschuld een invorderingsrente van 4% verschuldigd.

Meer informatie

Wil je meer weten over het bijzonder uitstel belastingbetaling of heb je hulp nodig bij het aanvragen hiervan? Neem dan contact op met de specialisten van onze Corona Helpdesk.

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?