Skip to main content
7 april 2022

Ook een DGA heeft recht op aanvullend geboorteverlof

Als directeur-grootaandeelhouder kun je vanaf 2 augustus 2022 een uitkering bij het UWV aanvragen voor 5 weken aanvullend geboorteverlof. Dit verlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind zijn opgenomen.

In grote lijnen wordt de hoogte van deze uitkering als volgt vastgesteld: 70% van het wettelijk minimumloon naar rato van het aantal uren per week (fulltime is 40 uur) voor een duur van (maximaal) 5 weken.

Je kunt de uitkering online aanvragen via ‘Mijn UWV’.

Let op: één van de voorwaarden is wel dat eerst het standaard geboorteverlof van 1 week is opgenomen.

Meer informatie

Op de site van UWV vind je meer informatie en de voorwaarden voor het aanvullend geboorteverlof. Uiteraard staan onze adviseurs ook klaar om je vragen te beantwoorden.

Terug

Nog niet uitgelezen?