Skip to main content
14 april 2014

Wijziging ontslagregels bedrijfseconomische redenen per 1 april 2014

Bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen kan het als gevolg van de toepassing van het zogenoemde afspiegelingsbeginsel nu zo zijn dat bijvoorbeeld een 55-jarige werknemer moet worden ontslagen en een 72-jarige werknemer, die dezelfde werkzaamheden verricht, in dienst kan blijven. Dit is een ongewenst en onbedoeld effect van de regelgeving dat met een aanpassing van het Ontslagbesluit ongedaan wordt gemaakt.

Op grond van deze wijziging worden AOW-gerechtigde werknemers in geval van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen het eerst voor ontslag in aanmerking gebracht. Hiermee wordt voorkomen dat een werknemer die voor zijn inkomen aangewezen is op het verrichten van arbeid plaats moet maken voor een AOW-gerechtigde werknemer voor wie dat niet het geval is. Het in deze regeling gemaakte onderscheid naar leeftijd wordt hiermee objectief gerechtvaardigd.

Er gaat een overgangsregeling gelden voor verzoeken om toestemming tot opzegging van de arbeidsovereenkomst die zijn gedaan vóór de inwerkingtreding van deze nieuwe regeling per 1 april 2014; die verzoeken worden nog volgens de oude regels afgehandeld.

 

Bron: Overheid.nl

 

Terug

Nog niet uitgelezen?