Skip to main content
9 februari 2024

Ontslag bij veelvuldig ziekteverzuim: hoe zit het precies?

Veelvuldig ziekteverzuim is op zich geen reden voor ontslag. Maar als de gevolgen voor je bedrijf te ernstig zijn, kun je de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst van een medewerker te ontbinden. Hoe werkt ontslag bij veelvuldig ziekteverzuim en waar moet je op letten?    

Is een medewerker veelvuldig ziek, dan kun je als werkgever de kantonrechter vragen om met als ontslaggrond ‘veelvuldig ziekteverzuim’ de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Onder ‘veelvuldig ziek’ verstaan we het vaak ziek en weer beter melden. Het gaat hier dus niet om langdurige arbeidsongeschiktheid met een aaneengesloten periode van afwezigheid.

C-grond – ontslag bij veelvuldig ziekteverzuim

De ontslaggrond ‘veelvuldig ziekteverzuim’ (c-grond) is opgenomen in artikel 7:669, lid 3 onderdeel c van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Hierin staat dat het bij regelmaat niet kunnen verrichten van de bedongen arbeid als gevolg van ziekte of gebreken van een medewerker met voor de bedrijfsvoering onaanvaardbare gevolgen – onder voorwaarden – een redelijke grond vormt voor ontslag.

Onaanvaardbare gevolgen onderbouwen

Ontslag bij veelvuldig ziekteverzuim is pas gegrond als het ziekteverzuim onaanvaardbare gevolgen voor je bedrijfsvoering heeft. Daarbij kun je denken aan de voortgang van het productieproces die in gevaar komt of een te hoog oplopende werkdruk voor de andere medewerkers.

Bij de kantonrechter moet je het volgende kunnen onderbouwen:

 • De medewerker is heel vaak ziek en het is niet waarschijnlijk dat hij binnen 26 weken niet meer zo vaak ziek zal zijn
 • Het ziekteverzuim wordt niet veroorzaakt door onvoldoende zorg voor de (arbeids)omstandigheden waaronder de medewerker werkt
 • Het is niet mogelijk de werknemer te herplaatsen
 • De gevolgen voor de organisatie zijn te ernstig

Deskundigenoordeel vereist voor ontslag bij veelvuldig ziekteverzuim

Om via de kantonrechter ontslag bij veelvuldig ziekteverzuim te kunnen realiseren, heb je een deskundigenoordeel van UWV nodig. Dit kun je aanvragen via het deskundigenoordeel-formulier op de website van UWV.

Onderdeel van jouw aanvraag van een deskundigenoordeel wegens veelvuldig ziekteverzuim zijn een:

 • Beschrijving van het veelvuldig ziekteverzuim
 • Beschrijving/opsomming van wat je hebt gedaan om het ziekteverzuim te verminderen
 • Vermelding of je een bedrijfsarts/arbodienst om advies hebt gevraagd over hoe het ziekteverzuim te verminderen
  • Zo ja, of je naar aanleiding daarvan maatregelen hebt genomen
   • Zo ja, welke maatregelen je hebt genomen en wat het resultaat daarvan was
 • Prognose van het herstel van de medewerker binnen 26 weken geven
 • Toelichting of je het werk van de medewerker kunt aanpassen om het ziekteverzuim te verminderen binnen 26 weken of dat het mogelijk is door de medewerker te herplaatsen in een andere passende functie (al dan niet met aanpassingen of scholing)

Let op! Er geldt een wachttijd voor een deskundigenoordeel van UWV. Om deze zoveel mogelijk te beperken belt UWV jou als werkgever na ontvangst van jouw aanvraag. Ze bespreekt dan met jou of je mogelijk op een andere wijze kunt worden geholpen. Is dat niet het geval, dan neemt UWV jouw aanvraag in behandeling en kan het alsnog zijn dat je langer op een deskundigenoordeel moet wachten.

Meer weten?

Meer over ontslag bij veelvuldig ziekteverzuim vind je in de factsheet op de website van UWV.

Bron: Salaris Vanmorgen, UWV

Terug

Nog niet uitgelezen?