Maak je keuze

NOW5: wat verandert er en wat blijft hetzelfde?

02 dec 2021 Corona

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen komt de NOW-regeling weer terug. Wat moet je weten over NOW5?

De NOW5 heeft betrekking op de periode van 1 november tot en met 31 december 2021. De NOW5 (zevende aanvraagperiode) is vanaf december 2021 aan te vragen via het UWV.

De voorwaarden om voor NOW5 in aanmerking te komen zijn bijna hetzelfde als bij NOW4. Hieraan is bij NOW5 toegevoegd dat de subsidieregeling ook van toepassing is voor starters. Dit zijn werkgevers die hun onderneming na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 gestart zijn.

Overeenkomsten NOW5 met eerdere NOW-subsidies

De NOW5 is bijna hetzelfde als de NOW4, zoals:

 • Minimaal 20% omzetverlies;
 • Maximaal op te geven omzetverlies van 80% (ook als het omzetverlies tussen 80 en 100% geschat wordt);
 • Een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies;
 • Een forfaitaire opslag van 40%;
 • Vergoeding van maximaal 2 keer maximale dagloon;
 • Inspanningsverplichting om – vanaf 27 november – werknemers te begeleiden in een ‘van-werk-naar-werk’-traject. Dit betekent dat werkgevers vóór het sluiten van het aanvraagloket met UWV moeten bellen als zij NOW5 hebben aangevraagd en tussen 27 november en 31 december 2021 een medewerker hebben ontslagen. Gebeurt dit niet, dan volgt er een korting van 5% op de subsidie;
 • Bonus- en dividendverbod over heel 2021. Voor werkgevers die een aanvraag op werkmaatschappijniveau indienen, geldt het dividendverbod voor het gehele concern. De entiteit koopt ook geen eigen aandelen in.

Verschillen NOW5 met eerdere NOW-subsidies

Ten opzichte van eerdere NOW-periodes worden er enkele veranderingen aangebracht:

 • Ook starters komen in aanmerking voor NOW5. Als starter worden werkgevers gezien die na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 hun onderneming gestart zijn;
 • De loonsomvrijstelling wordt verhoogd naar 15% (dit was in de NOW3 en NOW4 10%). Dit betekent dat de loonsom van een werkgever nu met 15% mag dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie;
 • Voor elke werkgever wordt het omzetverlies berekend over de maanden november en december 2021. Werkgevers kunnen dus niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen;
 • De referentiemaand voor de loonsom wordt september 2021;
 • Voor de berekening van de referentieomzet-periode wordt uitgegaan van verschillende groepen:
Onderneming is gestart Referentieomzet-periode
Vóór 1 januari 2019 Omzet 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 gedeeld door 6
In de periode van 1 januari 2019 tot en met 1 februari 2020 Omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand tot en met 29 februari 2020 gedeeld door het aantal volledige maanden keer 2
In de periode van 2 februari 2020 tot en met 1 juli 2021 Omzet 1 juli 2021 t/m 31 oktober 2021 gedeeld door 2
In de periode van 2 juli 2021 tot en met 30 september 2021 Omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand tot en met 31 oktober 2021 gedeeld door het aantal volledige maanden keer 2
Ná 30 september 2021 Geen recht op NOW

Let op: Wanneer er overnames of afstotingen hebben plaatsgevonden dan kan de referentieomzet-periode afwijken.

Aanvraag- en vaststellingsloket

De exacte datum van de opening van het aanvraagloket van de NOW5 zal binnenkort bekend gemaakt worden. UWV streeft ernaar om de subsidievoorschotten die tijdig zijn aangevraagd, vóór eind december uit te betalen. Werkgevers ontvangen het NOW-voorschot in één keer. Werkgevers kunnen hun definitieve vaststelling aanvragen tussen uiterlijk 1 juni 2022 en niet later dan 22 februari 2023.

NOW en andere steunmaatregelen

Als je naast de NOW ook gebruik maakt van andere steunmaatregelen, dan kan dit van invloed zijn op het omzetbegrip voor de NOW en daarmee op de hoogte van de subsidie. De Regeling Werktijdverkorting (WTV) is niet bedoeld voor aanvragen die met de (nasleep van de) coronapandemie te maken hebben. Als een werkgever om een andere reden WTV heeft aangevraagd, dan telt de ontvangen ww-uitkering van de werknemers wel mee als omzet voor de NOW. Mocht je voor de maanden november en december een omzetdaling van minimaal 20% verwachten die wel Corona-gerelateerd is (en je voldoet aan de overige gestelde voorwaarden), vraag dan NOW-subsidie aan. Vanaf de NOW3 telt TVL niet meer mee als omzet voor de NOW.

Corona Helpdesk

Wil je meer weten over de NOW5, heb je hulp nodig bij het aanvragen of wil je advies op maat? Onze specialisten van de Corona Helpdesk staan voor je klaar.

Bron: RVO.nl


Delen via Social Media