Skip to main content
23 februari 2024

Normbedragen en percentages loonheffingen 2024

De Belastingdienst heeft een overzicht opgesteld met de normbedragen en percentages die gelden voor de loonheffingen per 1 januari 2024. De belangrijkste gegevens en opgesomd en een link naar het complete overzicht.

In onderstaande tabellen vind je de percentages van de bijdrage Zorgverzekeringswet, premies werknemersverzekeringen en welke premieloonsom van belang is bij het bepalen van de grootte van een werkgever. Daarnaast bevat het overzicht voor 2024 de normbedragen, de percentages voor de berekening van de vrije ruimte en de bedragen van de gerichte vrijstellingen.

Zorgverzekeringswet
Werkgeversheffing Zvw6,57%
Inhouding van bijdrage Zvw5,32%
Zeevarenden (waaronder ook deelvissers)0,00%

Premies werknemersverzekeringen
Premie AWf laag2,64%
Premie AWf hoog7,64%
Gedifferentieerde premie WhkZie mededeling of beschikking
Gedifferentieerde premie Aof laag6,18%
Gedifferentieerde premie Aof hoog7,54%
Opslag Wet Kinderopvang0,50%
Ufo premie0,68%

Grootte van de werkgever: afhankelijk van de premieloonsom in 2022
Gemiddeld premieloon medewerker€ 37.700
Kleine werkgever: tot 25x gemiddeld premieloon≤ € 942.500
Middelgrote werkgever: tot 100x gemiddeld premieloon≤ € 3.770.000
Grote werkgever: 100x gemiddeld premieloon of hoger> € 3.770.000

Normbedragen
Minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk belang€ 56.000,00
Inkomensgrens loonheffing voor 30%-regeling 
> Loon medewerker met specifieke deskundigheid€ 46.107,00
> Loon medewerker jonger dan 30 met specifieke deskundigheid€ 35.048,00
Vrijwilligersregeling (geen loon) 
> Normbedrag per jaar€ 2.100,00
> Normbedrag per maand€ 210,00
> Normbedrag per uur voor 21 jaar en ouder€ 5,50
> Normbedrag per uur bij jonger dan 21 jaar€ 3,25
Aanspraak ziektekostenregeling onbelast€ 27,00
75% pseudo-eindheffing bij vertrekvergoedingen hoger dan€ 672.000,00
Bijtelling maaltijden per dag (ontbijt/lunch/diner)€ 3,90
Bijtelling huisvesting en inwoning per dag€ 6,70

Werkkostenregeling (WKR)
Vrijgestelde vergoeding per kilometer€ 0,23
Vrijgestelde vergoeding thuiswerkkosten per dag€ 2,35
Vrijgestelde vergoeding verhuiskosten€ 7.750,00
Gerichte vrijstelling producten eigen bedrijf 20%€ 500,00
Vrije ruimte: percentage van het totale loon loonbelasting/volksverzekeringen 
> Tot en met een jaarloon van € 400.0001,92%
> Over het meerdere1,18%

Het complete overzicht vind je in de bijlage ‘Tarieven, normbedragen en percentages loonheffingen vanaf 1 januari 2024’ van de Belastingdienst.

Bron: Taxlive, Belastingdienst

Terug

Nog niet uitgelezen?