Skip to main content
21 juli 2020

NL leert door: bij- of omscholen via de NOW-regeling

Heeft u NOW 2.0 aangevraagd? Dan heeft u, als werkgever, de inspanningsverplichting om ondersteuning te bieden aan het bij- of omscholen van uw medewerkers die dreigen hun baan te verliezen of hun baan al hebben verloren. Het kabinet heeft hiervoor al € 50 miljoen uitgetrokken met “NL leert door”. Maar wat betekent “NL leert door” voor uw medewerkers?

 

Naar verwachting kunnen werkenden en werkzoekenden begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Dit biedt hen zicht op mogelijke arbeidsmarktkansen. Een loopbaanadviseur ondersteunt bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of geeft tips bij het zoeken en solliciteren naar werk. Deze ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma “NL leert door”. 

Voor het pakket ‘NL leert door’ worden nu twee subsidieregelingen gemaakt:

  1. de tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door’ met inzet van een ontwikkeladvies voor een heroriëntatie op de arbeidsmarkt onder begeleiding van een gekwalificeerde loopbaanadviseur.
  2. de tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door’ met inzet van online scholing, waarmee mensen kosteloos online scholingsactiviteiten kunnen krijgen bij een aantal publieke en private opleiders.

 

Voorwaarden inzet ontwikkeladvies

Het ontwikkeladvies staat open voor iedereen (tot de pensioengerechtigde leeftijd) die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt. Het gaat hier dus zowel om mensen die (nog) aan het werk zijn, inclusief zzp’ers en zelfstandig ondernemers, als om mensen die geen werk meer hebben. Een arbeidsmarktscan zal onderdeel uitmaken van het ontwikkeladvies. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke arbeidsmarktkansen iemand heeft, uitgaande van zijn huidige ervaring en ontwikkelwensen.

 

Voorwaarden inzet online scholing

Deze subsidieregeling geldt voor dezelfde doelgroep als het ontwikkeladvies en biedt mensen de mogelijkheid kosteloos online scholingsactiviteiten te volgen om zich bij te scholen. Deze scholing kan ondersteunend zijn bij het ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden voor het huidige werk. Een andere mogelijkheid is dat de scholing ervoor zorgt dat iemand beter wordt toegerust voor de invulling van andere taken.

Tegelijk kan het voor mensen die in de toekomst de overstap willen maken naar andersoortig werk of bijvoorbeeld naar het ondernemerschap een eerste oriënterende stap zijn om te onderzoeken of omscholing voor hen een optie is. Deelnemers kunnen uiterlijk in het vierde kwartaal gebruik maken van het online scholingsaanbod.

 

Wanneer er meer bekend is over de NL leert door regeling informeren wij u hierover. Naar verwachting zal dit pas vanaf september duidelijk worden. 

 


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?