Skip to main content
2 januari 2024

Nieuwjaarsbijeenkomst? Let op loonheffingen

Organiseer je als werkgever een nieuwjaarsbijeenkomst voor medewerkers, dan kan dit gevolgen voor de loonheffingen hebben. Kijk maar.

Twee voorbeelden van een nieuwjaarsbijeenkomst die een werkgever organiseert voor medewerkers en de gevolgen ervan voor de loonheffingen. In het eerste voorbeeld vindt de bijeenkomst plaats op de werkplek in het tweede voorbeeld op een externe locatie. In totaal komen er 500 medewerkers. Hiervoor maakt de werkgever de volgende kosten:

KostensoortBedrag
Consumpties€ 4.000
Buffet€ 5.000
Optreden artiest€ 2.000
Totaal€ 11.000

Voorbeeld 1: Nieuwsjaarbijeenkomst op de werkplek

Als de nieuwjaarsbijeenkomst plaatsvindt op de werkplek, geldt de volgende waardering van de onderdelen van de bijeenkomst:

  • Verstrekte consumpties nihilwaardering
  • Optreden artiest nihilwaardering
  • Verstrekte maaltijden per medewerker € 3,90 (was in 2023: € 3,55)

De werkgever kan ervoor kiezen € 3,90 tot het loon van de medewerker te rekenen. Hij kan dit bedrag ook aanwijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling en onder de vrije ruimte inbrengen. Er geldt geen gerichte vrijstelling.

In totaal kan de werkgever het volgende bedrag aanwijzen: € 3,90 x 500 personen = € 1.950. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt werkgever 80% eindheffing.

Medewerkers andere vestigingen

Komen medewerkers van andere vestigingen naar de nieuwjaarsbijeenkomst? Dan gelden bovenstaande waarderingen ook voor hen.

Concernregeling

Komen medewerkers die in dienst zijn bij een andere werkgever naar de nieuwjaarsbijeenkomst? Dan gelden bovenstaande waarderingen alleen als de werkgevers de concernregeling toepassen.

Voorbeeld 2: Nieuwjaarsbijeenkomst op een externe locatie

Als de nieuwjaarsbijeenkomst plaatsvindt op een externe locatie, geldt de volgende waardering voor de onderdelen van de bijeenkomst:

KostensoortKosten per medewerker
Consumpties (€ 4.000 / 500)€ 8
Buffet ( € 5.000 / 500)€ 10
Optreden artiest (€ 2.000 / 500)€ 4
Totaal€ 22

Geen gerichte vrijstelling

De werkgever kan ervoor kiezen € 22 tot het loon van de medewerker te rekenen. Hij kan dit bedrag ook aanwijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling en onder de vrije ruimte inbrengen. Er geldt geen gerichte vrijstelling.

Aanwijzen

In totaal kan de werkgever het volgende bedrag aanwijzen:

KostensoortBedrag
Consumpties€ 4.000
Buffet€ 5.000
Optreden artiest€ 2.000
Totaal€ 11.000

Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt werkgever 80% eindheffing.

Bron: Forum Salaris

Terug

Nog niet uitgelezen?