Skip to main content
28 november 2018

Uitvoeringsregels ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid

Bij ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid moet de werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Vanaf 1 augustus 2018 geldt er een nieuwe versie van de Uitvoeringsregels ontslag.

De UWV Uitvoeringsregels ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid bevatten een artikelsgewijs overzicht van de relevante wettelijke en ministeriële regels. Daarnaast bevatten de Uitvoeringsregels een nadere toelichting over hoe deze regels moeten worden toegepast en welke informatie de werkgever aan de ontslagaanvraag moet toevoegen. In de praktijk bleek er behoefte aan een uitbreiding van de nadere toelichting. In de nieuwe versie wordt daarom meer uitleg gegeven over:

  • de situatie waarin een werknemer te laat een WIA-uitkering heeft aangevraagd
  • de situatie waarin tijdens de ontslagprocedure blijkt dat een werknemer bezwaar heeft gemaakt tegen de WIA-beslissing
  • de inspanningen die een werkgever moet doen om een werknemer te herplaatsen

Zie ook: https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/uitvoeringsregels-ontslag-wegens-langdurige-arbeidsongeschiktheid-2018.pdf

 

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen over ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid? Neem dan telefonisch contact op met Remco Lefering via: 0316 740 115.

 

Bron: VeReFi Nieuwsbrief 86 – oktober 2018
Terug

Nog niet uitgelezen?