Skip to main content
22 april 2021

Nieuw: STAP-budget voor scholing en ontwikkeling

Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden een STAP-budget aanvragen. Doel van de subsidie is om een sterkere positie op de arbeidsmarkt te krijgen.

De afkorting STAP staat voor Stimulans ArbeidsmarktPositie. De conceptsubsidieregeling is nu gepubliceerd en zal naar verwachting per 2022 in werking treden en vervangt de fiscale scholingsaftrek (lees hier ons eerder gepubliceerde artikel over de scholingsaftrek).

Het STAP-budget bedraagt maximaal € 1.000 dat gebruikt dient te worden voor scholing en ontwikkeling, zoals het volgen van een opleiding, training of cursus. Het is ook mogelijk om het budget te gebruiken voor een Ervaringscertificaat (EVC) traject. In een EVC staat welke kennis en ervaring een werknemer heeft.

Meer kansen op de arbeidsmarkt

Met het STAP-budget helpt de overheid mensen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Zo hebben werknemers en werkzoekenden meer kansen om hun baan te behouden of om een nieuwe baan te vinden. De subsidie moet dan ook ingezet worden met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning.

De aanvrager moet minimaal 18 jaar oud zijn, jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd én een band met de Nederlandse arbeidsmarkt hebben. Daarnaast moet je minstens zes maanden verzekerd zijn geweest voor de volksverzekeringen (in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van de aanvraag).

STAP-budget aanvragen

Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden het STAP-budget digitaal aanvragen bij het UWV. Dit kan per persoon 1 keer per jaar.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt een register bij met opleidingen en EVC-trajecten waarvoor het STAP-budget aangevraagd kan worden. De scholing moet starten na inwerkingtreding van de regeling (1 januari 2022).

Terug

Nog niet uitgelezen?