Skip to main content
24 november 2014

Nettopensioen/lijfrente: Draagt u bij?

Vanaf volgend jaar is het maximale salaris waarover pensioen kan worden opgebouwd, beperkt tot € 100.000. Werknemers die meer verdienen, kunnen op vrijwillige basis fiscaal vriendelijk bijsparen voor de oude dag met een nettolijfrente of nettopensioen. Als werkgever mag u een bijdrage verstrekken aan uw werknemers die willen deelnemen aan de nieuwe nettolijfrente of het nieuwe nettopensioen. Deze werkgeversbijdrage wordt tot het loon gerekend. Voorwaarde is wel dat u dan de bijdrage ook geeft aan vergelijkbare werknemers die niet deelnemen aan een nettolijfrente of nettopensioen.

Let op!

Bent u bij een bedrijfstakpensioenfonds aangesloten, dan bent u verplicht om de vrijwillige regeling van het nettopensioen aan uw werknemers met een loon boven de € 100.000 aan te bieden. Deelnemen blijft een vrijwillige keuze van de werknemer. U kunt straks, onder voorwaarden, kiezen bij welke pensioenuitvoerder u de nettopensioenregeling wenst onder te brengen. Dat mag dus een andere pensioenuitvoerder zijn dan het verplichte bedrijfstakpensioenfonds.

Terug

Nog niet uitgelezen?