Skip to main content
29 juli 2014

De nadelen van een nettoloon afspraak

U maakt  afspraken met uw medewerkers over de hoogte van het loon. Hieronder geven wij weer waarom wij met klem adviseren dit een afspraak te laten zijn over de hoogte van het bruto loon.

Voorbeeld

U neemt een vakantiekracht aan voor ongeveer een maand in de zomervakantie met een nettoloon afspraak. U meldt deze medewerker bij de salarisadministratie. Wij vragen u om hem een loonbelastingverklaring te laten invullen.

Optie 1
Uw medewerker kiest ervoor de loonheffingskorting toe te laten passen. Zijn brutoloon wordt bepaald aan de hand van het door u opgegeven nettoloon verhoogd met de loonheffing.

Optie 2
Hij kiest ervoor de loonheffingskorting niet toe te laten passen. Ook nu wordt zijn brutoloon bepaald aan de hand van het door u opgegeven nettoloon. Er wordt echter geen korting toegepast op de in te houden loonheffing. Hierdoor betaalt u meer loonheffing dan bij optie 1.

Omdat u een netto loon afspraak heeft gemaakt met de medewerker komen deze hogere kosten voor uw rekening.

Advies

Omdat wij ervan uit gaan dat u uw loonkosten wilt kunnen beheersen, adviseren wij u geen netto loon afspraken te maken.
In dit voorbeeld gaat het om een vakantiekracht, maar ons advies geldt uiteraard voor iedere medewerker die u in dienst neemt.
Uiteraard kunnen wij een proforma berekening voor u maken waaruit blijkt welk brutoloon u kunt vaststellen horende bij een netto bedrag dat u heeft bedacht. Wij kunnen dan ook inzichtelijk maken welke invloed het al dan niet toepassen van de loonheffingskorting heeft op de loonkosten.

Tot slot

Dit onderwerp is uitgebreid aan de orde geweest tijdens de bijeenkomst ‘leer uw loonstrook lezen’ dit voorjaar. Deze bijeenkomst wordt herhaald op 7 oktober a.s. Aanmelden kan hier.

Wilt u eerder informatie over dit onderwerp dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via uw vaste contactpersoon, via telefoonnummer 0314-369150 of via de mail.

Terug

Nog niet uitgelezen?