Skip to main content
18 november 2014

In 2015 premiekorting ouderen pas vanaf 56 jaar

Uit de Prinsjesdag-stukken blijkt dat de leeftijdsgrens voor de mobiliteitsbonus – ook wel premiekorting genoemd – per 2015 verandert. De mobiliteitsbonus geldt nu als een werkgever een uitkeringsgerechtigde aanneemt van 50 jaar of ouder. In 2015 gaat deze grens naar 56 jaar.

De mobiliteitsbonus geldt gedurende drie jaar bij het aannemen van een oudere uitkeringsgerechtigde. De hoogte bedraagt € 7.000,- per jaar op fulltimebasis. De maatregel om de leeftijdsgrens te verhogen is voortgekomen uit de onderhandelingen die de ministerraad in december vorig jaar met de Tweede Kamer voerde over de versobering van de pensioenwetgeving.

Geen wijzigingen mobiliteitsbonus als werknemer al in dienst is

Voor werkgevers die in 2014 al een mobiliteitsbonus ontvangen voor een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder, verandert er in 2015 niets. De verhoogde leeftijdsgrens geldt alleen voor nieuwe werknemers.

Terug

Nog niet uitgelezen?