Skip to main content
13 maart 2023

Minimumloon verder omhoog in 2024

Het minimumloon gaat nog verder omhoog. Vanaf 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumloon namelijk niet meer berekend per maand maar per uur, gebaseerd op een 36-urige werkweek.

De Eerste Kamer heeft daarvoor een initiatiefvoorstel aangenomen. De verhoging komt bovenop de eerdere loonsverhoging van 10,15 procent van begin 2023. In sectoren met een voltijdswerkweek van 40 uur, gaan de lonen met gemiddeld 10 procent omhoog. In sectoren waarin een werkweek 38 uur omvat, stijgt het loon met gemiddeld 5 procent. Het nieuwe wetsvoorstel heeft ook effect op lonen die net boven het minimumloon liggen.

Gevolgen voor werknemers en werkgevers

Nu geldt voor een 40-urige werkweek nog een zelfde minimum maandloon als voor een 36-urige werkweek. Met de wetswijziging wordt per uur betaald en is dat minimumuurloon hetzelfde, ongeacht of het om een 36- of 40-urige werkweek gaat. Voor minimumloonverdieners met een werkweek langer dan 36 uur, betekent het initiatiefwetsvoorstel een inkomstenverbetering, voor hun werkgevers is het een lastenverzwaring.

Onderzoek lastenverlaging kleine werkgevers

De Eerste Kamer nam in dit kader een motie aan die verzoekt om de economische situatie van kleine werkgevers te beoordelen en te onderzoeken of lastenverlaging mogelijk is. Deze motie wordt meegenomen in de Voorjaarsnota, die de aanzet geeft voor de begroting van 2024.

 

Bron: Controllers Magazine

Terug

Nog niet uitgelezen?