Skip to main content
3 juni 2015

Minder ziekteverzuim? Gezond en veilig werken helpt

Een zieke werknemer kost gemiddeld twee keer zoveel als zijn bruto-loonkosten. Niet zo vreemd dus dat verzuimpreventie hoog op de agenda staat bij iedere HR-manager. Althans, dat zou het moeten staan. Dat vindt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook. Daarom zet zij de komende maanden in op arbeidsrisicoʼs en -veiligheid op de werkvloer. Op een manier zoals we die niet eerder van een ministerie hebben meegemaakt.

De voordelen van een goed verzuimbeleid en preventieve aandacht spreken voor zich. Minder verzuim, ongevallen en arbeidsongeschiktheid leiden tot lagere kosten, minder productieverlies en een betere planning van het werk. Een veilige, gezonde en plezierige werkomgeving is fijn voor iedereen. Dat wil je elke dag.

Online serious game

In mei lanceert het ministerie van SZW de game ‘Safety Heroes’. Hiermee wil zijbewustzijn creëren bij bedrijven en – meer nog – bij werknemers over risico’s en verantwoordelijkheid op de werkvloer. Voor het eerst kiest het ministerie hierbij voor een middel dat even hedendaags als bijzonder te noemen is. Een serious game, een spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Er is bewust voor gekozen om er geen lesje wet van te maken maar een leuk spelletje om bewustwording te creëren, juist bij mensen die niet met arbeidsveiligheid bezig zijn. De game wordt ingezet omdat het de werkende Nederlander op toegankelijke, vernieuwende en interactieve wijze bewust maakt van de werkomgeving en de aanwezige zichtbare of verborgen risico’s.

Het gratis online spel brengt de werkvloer en de voorkomende risico’s helder in beeld. De speler kiest een branche en belandt vervolgens in een herkenbare omgeving. In verschillende levels worden risico’s gesignaleerd, oplossingen voorgelegd en keuzes gemaakt. Vanzelfsprekend kunnen er punten worden verdiend. Wordt de game uitgespeeld dan behaalt de speler de status ‘Safety Hero’. Het is de bedoeling dat spelers de competitie aangaan met collega’s en zo het onderwerp op – letterlijk – speelse wijze bespreekbaar maken.

Aandacht voor risicoʼs en voor elkaar

Naast het creëren van bewustwording heeft het spel tevens een rol als praatstuk. Voor werknemers en collega’s onderling, maar het is ook bedoeld om eventuele drempels weg te nemen tussen werknemers en management, P&O of directie. Wanneer er in alle openheid en vertrouwen gesproken kan worden over issue’s op de werkvloer en mogelijke verbeterpunten ten aanzien van de veiligheid of Arbo-zaken, dan draagt dat zeker bij aan een prettige en veilige werkomgeving.

Werknemers zijn meer gemotiveerd wanneer zij zich goed en op hun gemak voelen. Het gevolg? Een sterker verantwoordelijkheidsgevoel naar zichzelf en richting collega’s, minder verzuim, meer continuïteit, minder verloop van goed personeel, een beter imago als werkgever etc. Dat ontstaat natuurlijk niet vanzelf. En dat is exact de reden waarom het ministerie investeert in ‘Safety Heroes’ en in een spel dat de aandacht grijpt en tevens een bewustwordingsfunctie heeft.

Wees het voor

Het spel vestigt overigens niet alleen de aandacht op concrete risico’s, maar wijst ook op maatregelen en oplossingen. Veiligheid en gezondheid op de werkvloer kunnen namelijk ook en vooral bevorderd worden door preventieve maatregelen. Zoals het aanstellen van een preventiemedewerker en het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie, een zogeheten RI&E. Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen kan uitvoeren. Hij of zij kan een vaste medewerker zijn die deze functie ernaast doet. Bij kleine bedrijven (tot 25 werknemers) mag ook de directeur zelf de preventiemedewerker zijn.

Naast de verplichte aanwezigheid van een preventiemedewerker is het vooral ook goed om er met elkaar over te praten, om samen invulling te geven aan een goed Arbobeleid en om er vervolgens samen werk van te maken. Met de game ‘Safety Heroes’ zet het ministerie de eerste stap en reikt het HR- en P&O-managers handvatten en middelen aan om volgende stappen te zetten. Concrete stappen richting een veilige en gezonde werkomgeving, richting minder verzuim en lager kosten en vooral richting blije, gemotiveerde medewerkers.

Het ministerie vraagt bedrijven om de de game intern en extern onder de aandacht te brengen. Hiervoor is een gratis toolkit met communicatie middelen beschikbaar. De game is te spelen op www.safetyheroes.nl en als app gratis te downloaden in de App Store of de Google Play Store. Op de website wordt tevens vermeld waar je informatie over veilig werken en het nemen van passende maatregelen kunt vinden.

Bron: HR Praktijk nieuws

 

Terug

Nog niet uitgelezen?