Skip to main content
4 november 2021

Minder bedrijfsartsen, meer zorgvraag. Wat nu?

We gaan een tekort aan bedrijfsartsen krijgen. Is dat iets wat alle werkgevers gaat raken? Ja zeker! Het verzuimpercentage in Nederland stijgt. Het aantal bedrijfsartsen neemt af. Hoe kun je als werkgever je zieke medewerkers dan begeleiden bij een goede en spoedige terugkeer naar de werkvloer?

In een rapport van het Nivel (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) uit 2011 staat dat er op 1 januari 2010, 2.153 geregistreerde bedrijfsartsen zijn. Tien jaar eerder (in 2000) waren dit er nog slechts 1.400. Een forse groei dus in 10 jaar tijd. Echter vertelt het rapport ook dat 52,5% van de 2.153 geregistreerde bedrijfsartsen in de leeftijdscategorie 50-69 jaar valt. Er wordt dus een flinke uitstroom van bedrijfsartsen voorspeld.

Stijgende zorgvraag

Ook de potentiële beroepsbevolking en pensioenleeftijd wordt ter sprake gebracht in het rapport: een afname van de beroepsbevolking werd verwacht en de pensioenleeftijd stond al ter discussie. Toen werd namelijk al voorzien dat het aantal 66-67 jarigen sterk zou toenemen. Een interessante stelling uit het rapport was dat als de pensioenleeftijd in 2020 naar 66 jaar wordt opgetrokken (en ondertussen zitten we op 66 jaar en 4 maanden en zal dit in 2024 naar 67 jaar gaan), de zorgvraag met 8% toe zal nemen.

Verwachting vs. realiteit

Ondertussen is het bekend dat er in 2016 nog iets meer dan 1.800 bedrijfsartsen werkzaam waren. De voorspelde afname klopt dus én zal nog verder doorzetten: in 2036 zullen er naar verwachting nog slechts 600 geregistreerde bedrijfsartsen zijn. De beroepsbevolking daarentegen is gegroeid tot 9,3 miljoen mensen (waar een afname werd voorspeld).

Ondanks dat sommige prognoses wel en anderen niet uit zijn gekomen, is het duidelijk dat het aantal bedrijfsartsen té laag gaat worden voor de groeiende beroepsbevolking. Daarbij komt de sterk groeiende zorgvraag: tussen 2013 en 2020 groeide het verzuimpercentage in Nederland van 5,6% naar 8,5%. Wat betekent dat voor de toekomst?

Meebewegen met de ontwikkelingen

Arbodiensten zitten op dit moment met de handen in het haar. Hoe kunnen we zieke medewerkers in de toekomst de juiste begeleiding bieden met een tekort aan bedrijfsartsen? Dat we mee moeten bewegen met de ontwikkelingen is duidelijk. Eén van de opties is om taakverlichting en taakdelegatie van de bedrijfsarts verder uit te werken. Net als bij huisartsen, kunnen bedrijfsartsen en arbodiensten nu ook opgeleide praktijkondersteuners inzetten.

De praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) is een nieuwe beroepsgroep, die taken van de bedrijfsarts overneemt bij o.a. de verzuimbegeleiding. De praktijkondersteuner kan (tussentijdse) spreekuren overnemen van de bedrijfsarts, waardoor deze weer meer capaciteit krijgt.

Aandacht voor de gezondheid van je medewerkers

Wat natuurlijk altijd raadzaam is: voorkomen is beter dan genezen. Als werkgever kun je heel bewust bezig zijn met het optimaliseren van de mentale en fysieke belastbaarheid van je medewerkers. Medewerkers die ruimte krijgen voor persoonlijke en vakinhoudelijke groei werken vaak met meer plezier én ze zijn productiever. Een win-winsituatie dus. Dat noemen we ‘Duurzame inzetbaarheid’. Of wat denk je van het actief aanbieden van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) voor je medewerkers?

Kun je hiermee het verzuim 100% tegen gaan? Nee, zeker niet, maar je kunt het wél verlagen. Sommige redenen voor verzuim worden eerder opgemerkt, waardoor het uiteindelijke verzuim verkort kan worden.

En nu?

Op dit moment volgen wij bij Vitacon Luteijn, als arbodienst, de ontwikkelingen op de voet. We bekijken verschillende scenario’s en maken keuzes voor het beleid van de toekomst. Hoe die toekomst er precies uit gaat zien is afwachten, maar één ding is zeker: een toename van bedrijfsartsen zal voorlopig niet aan de orde zijn.

Wil je meer weten over de veranderingen in Arbo-land? Of wil je actief aan de slag om je medewerkers lekker in hun vel te laten zitten? Neem gerust contact met me op, ik vertel je er graag (geheel vrijblijvend) meer over.

 

Erwin Voskamp, casemanager
t   06 8291 0331
e   e.voskamp@vitaconluteijn.nl

 

 

Bron: S.M. Schepman L. van der Velden L. Hingstman. (2011). Capaciteitsraming voor bedrijfsartsen 2012-2022/2028. Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg.

 

Terug

Nog niet uitgelezen?