Skip to main content
22 september 2022

Miljoenennota 2023 | Vermogen

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag 2022 de Miljoenennota 2023 en dus ook het Belastingplan 2023 met daarin de aanpassingen aan het Box 3-stelsel. 

Vanaf 1 januari 2023 wordt bij alle belastingplichtigen uitgegaan van de werkelijke verdeling van spaargeld, overige bezittingen en schulden. Aan ieder van deze vermogenscategorieën wordt vervolgens na afloop van het kalenderjaar een fictief rendement toegerekend. Meer over het aangepaste Box 3-stelsel lees je in onze Special Miljoenennota 2023.

Met betrekking tot vermogen komen de volgende onderwerpen in onze special aan bod: 

  • Heffingsvrij vermogen
  • Tarief
  • Peildatumarbitrage
  • Groene beleggingen

Behalve deze plannen, vind je in onze Special Miljoenennota 2023 ook andere voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. Vooruitlopend op de definitieve goedkeuring van het parlement zouden de voorgestelde maatregelen in beginsel per 1 januari 2023 in werking treden. Let op, enkele maatregelen gelden pas vanaf 2024, 2025 of zelfs later.

 

 

Meer informatie

Wil je meer weten over de onderwerpen die aan bod komen in onze Special Miljoenennota 2023 en wat de gevolgen voor jouw onderneming zouden kunnen zijn? Neem contact op met onze specialisten.  

 


 

DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor jouw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

 

Terug

Nog niet uitgelezen?