Skip to main content
17 september 2020

Miljoenennota 2021: Vastlegging coronasteunmaatregelen

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de Miljoenennota 2021 en het Belastingplan 2021. In het Belastingplan wordt een groot aantal reeds aangekondigde coronasteunmaatregelen in de wet vastgelegd. 

In onze Special Miljoenennota 2021 komen onderstaande onderwerpen terug: 

  • Winstvrijstelling voor TOGS en Subsidie vaste lasten (TVL)
  • Fiscale behandeling Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19
  • Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten
  • Tijdelijke verruiming vrije ruimte werkkostenregeling in 2020
  • Coronareserve

Wilt u meer weten over de onderwerpen die aan bod komen in onze Special Miljoenennota 2020 en wat deze voor jouw onderneming zouden kunnen betekenen? Onze adviseurs zijn telefonisch (0314 369 111) of per mail bereikbaar voor al je vragen. 


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?