Skip to main content
17 september 2020

Miljoenennota 2021: Onroerend goed

Het kabinet presenteerde op Prinsjesdag de Miljoenennota 2021 en het Belastingplan 2021. Onroerend goed en de eigen woning zijn zo’n beetje vaste thema’s in de belastingplannen. Dit jaar is geen uitzondering.

De versnelde verlaging van de hypotheekrenteaftrek gaat gestaag door en de wijzigingen in de overdrachtsbelasting zullen naar verwachting veel impact hebben. Starters (tot 35 jaar) worden namelijk volledig vrijgesteld en de koop door beleggers wordt juist meer belast.

In onze Special Miljoenennota 2021 lees je meer over onderstaande plannen op het gebied van onroerend goed:

  • Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek eigen woning
  • Eigenwoningforfait wordt lager, maar hoger bij uitzendregeling
  • Verhoging overdrachtsbelasting voor verhuurde woningen en niet-woningen
  • Vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters

Wilt u meer weten over de onderwerpen die aan bod komen in onze Special Miljoenennota 2020 en wat deze voor jouw onderneming zouden kunnen betekenen? Onze adviseurs zijn telefonisch (0314 369 111) of per mail bereikbaar voor al je vragen. 


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?