Skip to main content
10 januari 2022

Mijn medewerker is vaak ziek. Wat zijn mijn opties?

Sommige medewerkers zijn vaak (kort) ziek. Dat komt helaas voor rekening en risico van jou als werkgever. Wat zijn dan je opties?

Ontslag wegens veelvuldig ziekteverzuim komt zelden voor. Daarvoor moet je namelijk aan een aantal eisen voldoen, die in de praktijk moeilijk te realiseren zijn. Zo moet de regelmatige afwezigheid tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering leiden, zoals bijvoorbeeld een ernstige vertraging in het productieproces of een enorme toename van werkdruk bij de collega’s. Deze onaanvaardbaarheid moet met stukken en gegevens bewezen worden.

Daarnaast moet je medewerker aantoonbaar niet binnen 26 weken normaal inzetbaar zijn, mag de reden van het verzuim niet de arbeidsomstandigheden zijn en moeten eventuele herplaatsingsmogelijkheden besproken en bekeken zijn. 

Wat kun je wél doen?

Ontslag is dus niet de meest voor de hand liggende optie en wellicht ook niet de meest gewenste optie. Wat kun je wel doen? Je kunt het gesprek aangaan met de betreffende medewerker. De meeste medewerkers begrijpen wel dat (frequent) verzuim niet wenselijk is. Als werkgever mag je niet informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte, maar je kunt wel samen met je medewerker op zoek gaan naar oplossingen en afspraken maken:

  • Kan er iets aangepast worden op werk (werkdruk, conflicten, taken) of speelt er privé iets waarbij je hulp kunt adviseren of aanbieden?
  • Wat gaat je medewerker zelf doen om toekomstig verzuim te voorkomen? Of wat heeft hij nodig van jou als werkgever?
  • Spreek een periode af waarin het verzuim wordt gemonitord. Na de afgesproken periode ga je het samen evalueren: zijn de doelen behaald? Wat heeft je medewerker nodig om dit een volgende keer wel te halen?
  • Bespreek ook de gevolgen van de ziekmelding. Voor de medewerker zelf (zijn gezondheid, eventuele financiële gevolgen e.d.), maar ook voor de afdeling en het team.

Worden er medische oorzaken geclaimd waar je als werkgever geen zicht op hebt? Dan is het raadzaam om de arbodienst (eventueel versneld) erbij te betrekken. Er kan bijvoorbeeld een preventief dossier ingezet worden.

Toch ontslag

Mocht bovenstaand geen effect hebben en voldoe je aan de genoemde voorwaarden om vanwege het frequent verzuim ontslag aan te vragen, dan kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbinden. Je hebt daarvoor een deskundigenoordeel van het UWV nodig.

In welke situatie je ook zit, mijn advies is om altijd in gesprek te blijven met je werknemer.

Speelt er bij jou in de organisatie soortgelijke situatie en wil je graag eens sparren over je mogelijkheden? Neem gerust contact met me op, ik denk graag met je mee.     

Amber Zaal, Junior Casemanager
t   0314 369 111
e   a.zaal@vitaconluteijn.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?