Skip to main content
4 augustus 2022

Middeling, benut de regeling nu het nog kan!

Wat houdt middeling in?

In beginsel komt het er op neer dat bij middeling de inkomstenbelasting over de inkomens uit box 1, in een periode van drie achtereenvolgende jaren, gelijkmatig verdeeld worden over de jaren heen. Wanneer de belastingheffing op basis van het gemiddelde inkomen lager uitvalt dan het werkelijke inkomen, dan zou het verschil terugontvangen kunnen worden. Wél dient daarbij rekening te worden gehouden met een drempelbedrag van € 545.

Voorbeeld: 

201620172018totaal
Belastbaar inkomen box 1€ 0€ 100.000€ 20.000€ 120.000
Verschuldigde belasting€ 0€ 43.636€ 7.310€ 50.946

Bij middeling worden de inkomens gelijkmatig over de jaren verdeeld. Dit houdt dus in dat het ‘herrekende’ belastbare inkomen € 40.000 per jaar is. Hetzelfde voorbeeld, maar nu herrekend middels middeling:

201620172018totaal
Belastbaar inkomen box 1€ 40.000€ 40.000€ 40.000€ 120.000
Verschuldigde belasting€ 15.391€ 15.469€ 15.472€ 46.332

In bovenstaand voorbeeld is de ‘herrekende’ belasting lager dan wat in werkelijkheid verschuldigd was. (€ 50.946 -/- € 46.322 = € 4.614). Rekening houdend met de drempel van € 545 zou een teruggave van € 4.069 resteren.

Er is voldoende ruimte om een verzoek om middeling in te dienen. De termijn hiervoor ligt tot 36 maanden na de definitieve aanslag over het laatste belastingjaar. Laat je adviseur beoordelen of middeling mogelijk is en over welk tijdvak middeling het voordeligst is.

Afschaffing middelingsregeling

De middelingsregeling zal met ingang van 1 januari 2023 worden afgeschaft. Uit antwoorden op Kamervragen blijkt dat 2022-2023-2024 de laatste 3-jaarsperiode is waarin middeling nog zal kunnen worden toegepast. Ons advies: benut de regeling zolang het kan.

Terug

Nog niet uitgelezen?