Skip to main content
13 februari 2024

MIA en Vamil: Fiscaal aantrekkelijk investeren in milieuvriendelijk

Met de MIA en Vamil kun je fiscaal aantrekkelijk investeren in milieuvriendelijke en innovatieve bedrijfsmiddelen. Lees wat de regelingen inhouden en hoe je er optimaal gebruik van kunt maken.

Om duurzaam ondernemen te stimuleren, werkt de overheid met regelingen zoals de MIA en Vamil. Deze bieden je de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijk te investeren in bedrijfsmiddelen die milieuvriendelijk en innovatief zijn.

Zo werkt de MIA

MIA staat voor Milieu-investeringsaftrek. Als je in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen investeert, kun je via de Milieu-investeringsaftrek een groot percentage van je investering in mindering brengen op je fiscale winst. Je investeringsaftrek via de MIA is in 2024 maximaal 45% van het investeringsbedrag.

Ook als duurzaam leverancier profiteren van de MIA

Ben je leverancier van een innovatieve, milieuvriendelijke techniek? Organiseer dan dat jouw techniek in de MIA-Milieulijst wordt opgenomen. Daarmee creëer je een boost voor de vermarkting van dat wat je levert.

Milieueffect bepaalt hoogte aftrekpercentage

In 2024 is de maximale aftrek 45%. Welk percentage je mag aftrekken is afhankelijk van het bedrijfsmiddel dat je koopt en de milieueffecten die het middel heeft. Het hoogste kortingspercentage van 45% is bedoeld voor transitiegerichte bedrijfsmiddelen die bijvoorbeeld bijdragen aan een circulaire economie.

Rekenvoorbeeld Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Zo werkt de Vamil

Vamil staat voor Willekeurige afschrijving milieu-investeringen. Deze regeling houdt in dat je tot 75% van een milieu-investering willekeurig mag afschrijven. Je kunt dat deel van de investering dan versneld afschrijven, waardoor je de fiscale winst in een jaar kunt drukken. Hierdoor ben je dat jaar minder belasting verschuldigd en heb je meer liquiditeit. Ook levert het rentevoordeel op. Het overige deel van de investering moet je overigens wel regulier gespreid afschrijven.

Rekenvoorbeeld Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Stel: Je investeert in een bedrijfsmiddel uit de Milieulijst. Het gaat om een investering van € 50.000. Het bedrijfsmiddel gaat 10 jaar mee en heeft daarna geen restwaarde. Normaal gesproken kun je deze investering over 10 jaar afschrijven en trek je jaarlijks € 5.000 af van de fiscale winst (investering – restwaarde / aantal jaren ofwel € 50.000 – € 0 / 10 = € 5.000).

Dankzij de VAMIL kun je 75% van de milieu-investering direct in het investeringsjaar aftrekken. 75% van € 50.000 is € 37.500. Je mag met de Vamil dus €37.500 aftrekken van je fiscale winst. Hoeveel voordeel je dit netto oplevert, hangt af van de winstbelasting en het rentepercentage, maar gemiddeld is het netto voordeel 3% van het investeringsbedrag. In dit voorbeeld gaat het om 3% van €50.000, dus €1.500.

Milieulijst en codes

Om in aanmerking te komen voor Milieu-investeringsaftrek en Vamil, moet het bedrijfsmiddel waarin je investeert op de Milieulijst staan. Deze bestaat uit 7 codes, van A tot en met G. Met sommige bedrijfsmiddelen van de Milieulijst kom je in aanmerking voor MIA én Vamil, met anderen uitsluitend voor MIA.

 • A = 36% MIA + 75% Vamil
 • B = 27% MIA + 75% Vamil
 • C = alleen 75% Vamil
 • D = alleen 36% MIA
 • E = alleen 27% MIA
 • F = 45% MIA + 75% Vamil
 • G = alleen 36% MIA

MIA en Vamil combineren voor dubbel voordeel

Zoals je hebt kunnen lezen, kun je voor een investering in een bedrijfsmiddel dat code A, B of F heeft de MIA en Vamil combineren. Dat betekent dubbel voordeel: je mag een percentage van de investering van de winst aftrekken én je mag de investering willekeurig afschrijven. Jouw netto-voordeel kan zo oplopen tot ruim 14% van je investeringsbedrag.

Voorwaarden voor de MIA en Vamil

Om in aanmerking te komen voor MIA of Vamil:

 • Heb je een onderneming voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting
 • Beschik je over de voor het bedrijfsmiddel verplichte vergunningen of certificaten
 • Geldt voor het bedrijfsmiddel dat:
  • Het op de Milieulijst staat van het jaar waarin je het product hebt aangeschaft
  • Het ongebruikt is
 • Geldt voor de investering dat:
  • Deze betrekking heeft op de aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel (voortbrengingskosten zijn de kosten die je maakt wanneer jouw onderneming het bedrijfsmiddel zelf produceert)
  • Het gaat om minimaal € 2.500 aan investeringskosten voor het bedrijfsmiddel
  • Je deze meldt binnen 3 maanden nadat je de verplichting tot aanschaf van het bedrijfsmiddel bent aangegaan

Goed om te weten: Als je kiest voor de MIA milieu-investeringsaftrek, kun je geen aanspraak meer maken op EIA energie-investeringsaftrek.

MIA of Vamil aanvragen

Voldoe je aan de voorwaarden van Milieu-investeringsaftrek? Dan kun je binnen drie maanden na aanschaf van het bedrijfsmiddel de MIA en Vamil aanvragen met eHerkenning via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Je doorloopt daar een stappenplan, waarna je de MIA Milieu-investeringsaftrek kunt toepassen in je belastingaangifte (als je aan alle voorwaarden hebt voldaan en een bevestiging hebt gekregen van de Belastingdienst).

Bron: MKB Servicedesk

Terug

Nog niet uitgelezen?