Skip to main content
7 april 2015

Meer banen voor arbeidsbeperkte werknemer

Het wetsvoorstel ‘banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’ is een feit. De Eerste Kamer heeft op dinsdag 31 maart 2015 met het wetsvoorstel ingestemd. Werkgevers en overheid moeten er samen voor zorgen dat er de komende jaren meer banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Als dit niet lukt dan treedt de quotumwet in werking.

Banenafspraak

De banenafspraak houdt in dat er in de jaren tot 2026 in totaal 125.000 extra banen beschikbaar komen voor mensen die door hun arbeidsbeperking niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Werkgevers nemen 100.000 banen voor hun rekening en de overheid 25.000.

Om werkgevers te stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, kunnen UWV en gemeenten extra instrumenten inzetten, zoals begeleiding, jobcoaching, een no-riskpolis, loondispensatie, loonkostensubsidie en werkvoorzieningen.

Quotumheffing

Als blijkt dat er minder banen beschikbaar komen voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten dan afgesproken, wordt de quotumheffing actief. Werkgevers met 25 of meer werknemers krijgen dan een heffing van € 5000 per niet ingevulde werkplek per jaar. Eind 2016 wordt voor het eerst gekeken hoeveel banen er daadwerkelijk zijn gerealiseerd. De quotumheffing kan voor het eerst ingaan vanaf 2017.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een kennisdocument uitgebracht voor wie meer wil weten over de banenafspraak en de quotumheffing.

Terug

Nog niet uitgelezen?