Skip to main content
15 maart 2021

Maximale vergoeding TVL omhoog

De maximale vergoeding, voor het eerste en tweede kwartaal van 2021, ter compensatie van de vaste lasten voor door corona getroffen bedrijven gaat omhoog.

Vergoeding eerste kwartaal 2021

Via de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) krijgen alle ondernemers, van wie de omzet met minstens 30% is teruggevallen, een tegemoetkoming van 85% voor de vaste lasten. Het percentage is sinds dit jaar niet langer variabel en loopt dus ook niet op naarmate de omzet afneemt. Ook is de TVL sinds dit jaar niet langer beperkt tot MKB ondernemingen met maximaal 250 werknemers.

Maxima verhoogd

Het maximum van de TVL was, voor een periode van drie maanden, al verhoogd naar € 330.000 voor ondernemers met maximaal 250 medewerkers. Voor grotere bedrijven gold € 400.000. Deze maxima worden nu verder verhoogd tot respectievelijk € 550.000 en € 600.000.

Vaste lasten op basis branchegemiddelde

Het percentage vaste lasten van een onderneming blijft afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het CBS. Hierdoor kan per saldo meer of minder dan 85% van de vaste lasten aan subsidie worden verkregen.

Maximum voorraadsubsidie detailhandel ook omhoog

Ook het maximum aan voorraadsubsidie, voor de door corona gesloten detailhandel, gaat voor het eerste kwartaal van 2021 omhoog. Het maximum van € 200.000 is verhoogd naar € 300.000. De totale vergoeding voor MKB bedrijven komt daarmee uit op maximaal € 850.000. Voor grotere bedrijven op € 900.000.

TVL aanvragen

Wil je TVL aanvragen voor het eerste kwartaal van 2021? Dat kan nog tot uiterlijk 30 april 2021, 17:00 uur.

Meer TVL in het tweede kwartaal 2021

Het subsidiepercentage van de TVL wordt, op voorstel van de Tweede Kamer, in het tweede kwartaal van 2021 verhoogd van 85% naar 100%. De hoogte van de tegemoetkoming is, naast het subsidiepercentage, afhankelijk van het omzetverlies van een bedrijf en het vaste lasten percentage van de sector. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden. De TVL-regeling voor het tweede kwartaal kun je naar verwachting vanaf half mei aanvragen. Voor de verhoging trekt het kabinet 450 miljoen euro uit.

Meer informatie

Wil je meer weten over de TVL voor jouw organisatie; hoe je deze kunt aanvragen of heb je andere corona-gerelateerde vragen? Onze collega’s van de corona helpdesk staan voor je klaar.

 

Terug

Nog niet uitgelezen?