Skip to main content
31 maart 2015

Mantelzorger kent meer langdurend ziekteverzuim

Bron: PW De Gids

Het langdurig ziekteverzuim van medewerkers stijgt na het oppakken van mantelzorg. Vooral na twee jaar zorg.

Mantelzorg heeft niet een direct invloed op de gezondheid van een medewerker. Maar als de zorg intensief is en langer duurt, kan de gezondheid van de mantelzorger daar onder gaan leiden. Met meer langdurig ziekteverzuim tot gevolg, ongeacht de duur van de werkweek.
Dat blijkt uit een nieuw SCP-rapport Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk. Daarin werden tussen 2004 en 2012 werkenden ondervraagd die met mantelzorg waren belast. Zij werden onder andere bevraagd over of zij sinds het beginnen van de mantelzorg hun arbeidsduur hebben beperkt, of ze gezondheidsklachten hadden en of het ziekteverzuim was veranderd.

Grotere kans op langdurend ziekteverzuim

Werkenden die met mantelzorg starten hebben dus een groter risico op langdurend verzuim. Vooraf was 10 procent van hen minstens twee weken achtereen in een jaar ziek geweest, erna 18 procent. Vooral onder mantelzorgers die al minstens twee jaar helpen, stijgt het percentage dat langdurend ziek was, van vooraf 11 procent naar 24 procent. De groei van het verzuim komt vermoedelijk voort uit de zorgsituatie zelf, die op zich al belastend is, de combinatie ervan met werk en de geringere vrije tijd.
Voor HR is het een taak om goed op deze mantelzorgers te letten. Ondanks dat mantelzorg zwaar kan vallen, vraagt de mantelzorger amper om hulp, zo bleek uit een eerdere SCP-publicatie over mantelzorg.

Mantelzorger kort werkweek niet in

Ondanks het feit dat ze met mantelzorg beginnen, korten deze medewerkers hun werkweek niet vaker in dan hun collega’s die niet belast zijn met mantelzorg. 9 procent van hen was korter gaan werken en 4 procent werkte niet meer. Onder niet mantelzorgers waren die percentages in dezelfde periode respectievelijk 9 procent en 3 procent.
Ook wanneer de hulp al minstens twee jaar duurt, reduceren mantelzorgers hun werkweek niet vaker dan anderen. Alleen mantelzorgers met een grote werkweek (≥ 28 uur) die intensieve hulp, van meer dan vier uur per week, zijn gaan geven, doen dat wel. 17 procent van hen werkte minder uren dan voorheen en 7 procent werkte niet meer. Maar ook in die situatie blijven de meeste mantelzorgers, ongeveer driekwart, net zo veel als vroeger werken. De hulp zal dus vaak ten koste gaan van de eigen vrije tijd.

Aantal mantelzorgers stijgt

Werkenden zijn de laatste jaren vaker hulpbehoevende naasten gaan helpen. Terwijl het aantal mantelzorgers in de jaren 1996-2012 gelijk bleef, groeide het tussen 2004 en 2012 van 13 procent tot bijna 18 procent. Het gaat dan alleen om werkenden die naasten helpen met het huishouden of de persoonlijke verzorging; het databestand heeft geen informatie over het geven van begeleiding of helpen met de administratie.
De meeste werkenden verlenen geen omvangrijke zorg: in 2012 hielp ongeveer de helft van de werkende mantelzorgers maximaal 2 uur per week. Een kwart zorgde 2-4 uur. Nog eens een kwart gaf intensieve zorg van meer dan 4 uur per week.

Dé mantelzorger is parttime werkende 45-plusvrouw

De toename van het aantal mantelzorgers is het grootst onder vrouwen van 45-65 jaar en mensen met een werkweek tot 28 uur. Deze groepen gaven altijd al meer hulp dan anderen, en het verschil met de rest is nu nog groter geworden. In 2004 verleende 25 procent van de werkende vrouwen van 45-65 jaar dit soort hulp; in 2012 was dat 34 procent. Bij mensen met een arbeidsduur tot 20 uur steeg het percentage mantelzorgers van 18 procent naar 28 procent, bij die met een werkweek van 20-28 uur van 18 procent naar 26 procent.

Toevoeging Vitacon HR Services: Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Wilt u meer informatie over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid neem dan contact op met de Casemanager of de P&O-adviseur van Vitacon HR Services. Het voeren van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid rendeert. Onze casemanager of P&O-adviseur kan u adviseren over de voordelen van dit beleid en u ondersteunen in het opzetten van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid binnen uw organisatie.

Het uiteindelijke doel van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is dat medewerkers mantelzorg en werk goed kunnen combineren. Hiermee kan voorkomen worden dat medewerkers minder productief worden door bijvoorbeeld ziekteverzuim. Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid is maatwerk. Dit vraagt voor iedere mantelzorger en werkgever om een gepaste oplossing.

Vitacon HR Services kan u hierbij ondersteunen. U kunt contact opnemen met de afdeling P&O of P&V van Vitacon HR Services onder nummer 0314-369150.

Terug

Nog niet uitgelezen?