Skip to main content
10 maart 2014

Loonschade verhalen op veroorzaker ongeval

Als een werknemer uitvalt door een ongeval of ziekte kan dit voor de werkgever een flinke kostenpost zijn. Dankzij het regresrecht is de financiele kant van de kwestie vaak binnen de perken te houden.

Een werknemer die een verkeersongeluk krijgt en daardoor een tijd niet kan werken blijft tijdens zijn afwezigheid recht op loon houden. Ook moet er tijdelijk een vervangende werknemer komen. Deze loonschade kan de werkgever verhalen op de veroorzaker van het ongeval. De veroorzaker van het ongeval is namelijk niet alleen verantwoordelijk voor de directe schade die het slachtoffer heeft opgelopen, maar hij moet ook de schade vergoeden die derden, zoals de werkgever, oplopen.

Is de werkgever geen eigen risicodrager, dan zijn die loonkosten beperkt tot twee jaar. Daarna vervalt de loondoorbetalingsplicht van de werkgever en komt de werknemer misschien in aanmerking voor een WGA- of WIA-uitkering.

De kosten kunnen nog veel hoger oplopen als de werkgever zelf het risico voor de WGA van zijn werknemers draagt. Naast de twee jaar voorafgaand aan de WGA/WIA is de werkgever die het eigen risico draagt ook verantwoordelijk voor de kosten in de maximaal tien jaar die daarop volgen. De gederfde loonkosten en de WGA-uitkering die voor rekening komen van de eigenrisicodrager kunnen soms wel oplopen tot meer dan 100.000 euro. Daarnaast komen dan ook nog re-integratie- en andere kosten. De werkgever schiet er dan wel bij in.

Het is dan ook een goed idee om het risico met een verzekering af te dekken. Verschillende verzekeraars bieden polissen die de kosten van de WGA dekken. Leg de voorwaarden van de verschillende verzekeraars naast elkaar voordat u een polis afsluit. Niet alle verzekeraars verhalen de gemaakte kosten.

Bron: Praktijkblad Salarisadministratie

Terug

Nog niet uitgelezen?