Skip to main content
10 februari 2014

Loonheffingeninformatie voor 2014 beschikbaar

De loonheffingeninformatie voor 2014 is beschikbaar. U kunt de actuele informatie online raadplegen of een pdf van het handboek downloaden via de site van de Belastingdienst, genaamd “Handboek Loonheffingen 2014”.

Dit jaar is er 1 versie van het handboek, zowel voor gebruikers van de werkkostenregeling als voor gebruikers van de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Duidelijk wordt aangegeven waar de loonheffingeninformatie voor de 2 regelingen verschilt.

Andere vormgeving

De vormgeving van de internetsite en van de pdf is anders dan u gewend bent. De site kent nu dezelfde opbouw als de pdf en u kunt via het menu aan de linkerkant door de hoofdstukken en paragrafen navigeren. De opmaak van de pdf is iets eenvoudiger dan eerder. Bovendien kunt u in de inhoudsopgave niet meer klikken om naar een hoofdstuk of paragraaf te gaan.

Meerdere pdf’s

Elk kwartaal verschijnt er een nieuwe uitgave van de pdf van het handboek. Daarbij wordt duidelijk aangegeven wat de wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige uitgave. De online-informatie wordt in de loop van het jaar voortdurend actueel. Ook daar kunt u zien wat er is gewijzigd.

Terug

Nog niet uitgelezen?