Skip to main content
7 december 2020

Loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigden van 13 naar 6 weken

Naar verwachting gaat de loondoorbetaling bij ziekte AOW-gerechtigden vanaf april 2021 van 13 naar 6 weken. 

Onlangs heeft minister Koolmees het voorstel aangekondigd om de overgangsmaatregel in de Wet Werken na de AOW te laten vervallen. Hierdoor wordt de periode van loondoorbetaling bij ziekte, recht op Ziektewetuitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid, opzegverbod bij ziekte en de re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte teruggebracht van dertien weken naar zes weken.

De kortere termijn van 6 weken zal naar verwachting per 1 april 2021 ingaan.

Meer informatie

Wil je meer weten over de aanpassing van de loondoorbetaling bij ziekte, neem dan telefonisch (0314 369 111) of per mail contact opnemen met onze adviseurs.

Terug

Nog niet uitgelezen?