Skip to main content
7 juni 2022

Lokale overheid | Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

Vanaf 1 juli 2022 wijzigt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Deze wijziging heeft als doel om de positie, de besluitvorming en de controlerende rol van gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen te versterken. Zij krijgen meer inspraak bij de oprichting van een gemeenschappelijke regeling en de besluiten van het bestuur. De gemeenschappelijke regelingen hebben tot 1 juli 2024 de tijd om de aanpassingen naar aanleiding van het wetsvoorstel door te voeren.

De wetswijziging leidt tot drie vernieuwingen voor gemeenteraden, provinciale staten en besturen bij waterschappen. Allereerst zal hun positie worden verstrekt bij de besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast krijgen zij een aantal aanvullende controle instrumenten en een betere positie met betrekking tot het functioneren van de gemeenschappelijke regeling.

Besluitvorming van de gemeenschappelijke regeling

De verbetering van de positie bij de besluitvorming ziet voornamelijk toe op het recht van gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen om hun zienswijze naar voren te brengen. Zij mogen dit doen bij het treffen, wijzigen en toe- en uittreden van gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast moeten gemeenschappelijke regelingen vastleggen bij welke besluiten het standpunt van de gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen wordt meegenomen. Bij het voorbereiden van de zienswijzen mag een adviescommissie worden ingesteld. De gemeenschappelijke regeling heeft daarnaast de verplichting om de mogelijkheid tot inspraak van burgers vast te leggen. Tot slot heeft het bestuur van de gemeenschappelijke regeling een actieve informatieplicht. De invulling van deze plicht moet worden vastgelegd.

Controle-instrumenten

De nieuwe controle-instrumenten zien toe op het recht van onderzoek. De gemeenteraden, provinciale staten, algemene besturen van waterschappen en lokale rekenkamers hebben het recht om de bestuursvoering van een gemeenschappelijke regeling te onderzoeken.

Functionering van de gemeenschappelijke regeling

De positie van de gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen wordt verbeterd omdat er een mogelijkheid is om afspraken te maken over de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling. Ditzelfde geldt indien er sprake is van een uittreding van de gemeenschappelijke regeling. Verder worden de termijnen van de begroting en jaarrekening verruimd zodat zij hun zienswijze hierop te geven. Dit leidt tot de volgende data:

ActiviteitDatum voor wetswijzigingDatum na wetswijziging
Versturen algemene financiële en beleidsmatige uitgangspunten aan raden door dagelijks bestuur15 april Y-1*30 april Y-1
Versturen van ontwerpbegroting aan raden door dagelijks bestuur8 weken voor aanbieding aan het algemeen bestuur12 weken voor aanbieding aan het algemeen bestuur
Indienen zienswijzen van raden bij dagelijks bestuur8 weken na aanbieding door het dagelijks bestuur12 weken na aanbieding door dagelijks bestuur
Vaststellen van begroting door algemeen bestuurY-1 (datum niet nader bepaald)Y-1 (datum niet nader bepaald)
Versturen vastgestelde begroting aan gedeputeerde staten door dagelijks bestuurBinnen 2 weken na vaststelling, maar voor 1 augustus Y-1Binnen 2 weken na vaststelling, maar voor 15 september Y-1
Versturen voorlopige jaarrekening naar gemeenteraden door dagelijks bestuur15 april Y+130 april Y+1
Vaststellen jaarrekening door algemeen bestuurY+1 (datum niet nader bepaald)Y+1 (datum niet nader bepaald)
Versturen vastgestelde jaarrekening aan gedeputeerde staten door dagelijks bestuurBinnen 2 weken na vaststelling maar voor 15 juli Y+1Binnen 2 weken na vaststelling maar voor 15 juli (Y+1)
*Y = het begrotingsjaar

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze wijziging? Neem dan contact op met onze specialisten.

Terug

Nog niet uitgelezen?