Skip to main content
19 september 2022

Lokale overheid | Update rechtmatigheidsverantwoording en de wetswijziging

Op 27 september 2022 zal het wetsvoorstel voor de aanpassing van de gemeentewet inzake de rechtmatigheidsverantwoording worden voorgelegd aan de Eerste Kamer. De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording zal dan definitief worden gesteld op 1 januari 2023.

Nu verstrekken externe accountants een controleverklaring met een oordeel inzake getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekeningen van gemeenten. Met de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording wijzigt dit. Het college van B en W of het Dagelijks Bestuur geeft dan een rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening. Daarmee valt de rechtmatigheidsverantwoording onder het getrouwheidsoordeel van de accountant. De accountant kijkt dus nog wel of de rechtmatigheidsverantwoording ‘juist’ is.

Op het moment dat de wetswijziging is afgehandeld zullen aangepaste modelverordeningen door de SDU worden gepubliceerd. Dit betreft de verordeningen artikel 212, 213 en 213a.

In ons eerder gepubliceerde artikel Rechtmatigheidsverantwoording: invoering in 2022? lees je meer over dit onderwerp.

Public Class: De rechtmatigheidsverantwoording

Op 10 november 2022 organiseren wij een Public Class rondom de rechtmatigheidsverantwoording. Houd onze site en je mailbox in de gaten: zodra er meer bekend is over de Public Class delen wij het graag met je.

 

Terug

Nog niet uitgelezen?