Skip to main content
7 juni 2022

Lokale overheid | Public Classes: save the dates

Dit najaar organiseren we weer 2 Public Classes: op 10 november en 24 november. Reserveer deze data alvast in je agenda. Beide bijeenkomsten zijn gratis. 

De Public Classes zijn van 13.00 tot 17.00 uur op een mooie locatie in de Achterhoek of de Liemers. Een uitnodiging voor de bijeenkomsten volgt.

De rechtmatigheidsverantwoording | 10 november 2022

De Tweede Kamer heeft de behandeling van de komst van de rechtmatigheidsverantwoording besproken. Om de nodige vervolgstappen zorgvuldig te kunnen zetten, is besloten om de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording, in te laten gaan met ingang van het verslagjaar 2023. Voor de waterschappen geldt een afwijkend invoeringsregime.

Tijdens deze Public Class bespreken we de ontwikkeling en bijbehorende consequenties. Uiteraard is er ook voldoende tijd om vragen te stellen.

Ga je met de rechtmatigheidsverantwoording aan de slag? Dan wil je deze Public Class niet missen!
Reserveer donderdag 10 november alvast in je agenda. Een uitnodiging volgt nog.

(Deze Public Class stond gepland voor 6 oktober, maar is verplaatst naar 10 november).

De WMO, de Jeugd en de Participatiewet in balans | 24 november 2022

Het sociaal domein is sinds 2015 bij gemeenten ondergebracht. Het gevolg was dat gemeenten processen hebben ingericht om de dienstverlening in het sociaal domein goed uit te kunnen voeren. De jaren daarna werden echter gekenmerkt door grote tekorten in het sociaal domein. Gemeenten zijn nu toe aan doorontwikkeling van het sociaal domein en misschien wel een geheel ander opzet. Jouw gemeente ook?

Tijdens deze Public Class krijg je een beeld bij de balansoefening die gemeenten in het sociaal domein moeten uitvoeren tussen maatschappelijke en financiële opgaven, de beleidsruimte die je daarbij hebben, de knoppen waaraan je kunt draaien en de landelijke ontwikkelingen. Reserveer 24 november alvast in je agenda!

Terug

Nog niet uitgelezen?