Skip to main content
18 maart 2020

Tip! Neem tijdig liquiditeitsmaatregelen voor lonen maart, NOW mogelijk nèt te laat.

NOW (Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid) vervangt de regeling voor werktijdverkorting en wordt momenteel nader uitgewerkt door het ministerie van SZW. Een aanvraag doen is momenteel niet online mogelijk en wij verwachten dat het NOW aanvraag loket de komende dagen nog niet beschikbaar zal zijn.

Onderzoek of u in aanmerking komt voor bankfaciliteiten

Zolang het loket niet beschikbaar is, zult u de loonbetaling over de maand maart uit eigen middelen moeten voldoen. Het is dus verstandig tijdig na te gaan of dit voor uw organisatie leidt tot liquiditeitsproblemen. Als dit het geval is, zult u direct in actie moeten komen. De eerste mogelijkheid is om de omzet- en loonbelasting over februari niet in maart af te dragen. Tevens kunt u zich mogelijk wenden tot uw bank om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor één van de bankfaciliteiten.

Daarnaast adviseren wij u om te overdenken wat het worst case scenario is voor uw organisatie in komende 2 á 3 maanden. Aan de hand hiervan kunt u tijdig maatregelen nemen om liquiditeitsproblemen te voorkomen.


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?