Skip to main content
18 april 2023

Kun je auto van de zaak invorderen van langdurig zieke medewerker?

Stel, een van je medewerkers is al langere tijd ziek. Nu heeft hij een auto van de zaak ter beschikking, ook voor privédoeleinden. Wat geldt als in je autoreglement staat dat de auto na een bepaalde duur van arbeidsongeschiktheid moet worden ingeleverd? Innemen? Compenseren?

Door Laura van Alst, HR-consultant

Een van mijn klanten vroeg me er onlangs naar. Een van haar medewerkers was al enkele weken ziek. Wat moest ze doen als de arbeidsongeschiktheid de drie maanden zou overschrijden? Diens auto van de zaak volgens het autoreglement na drie maanden innemen? Kon dat “zomaar”? De medewerker gebruikte de auto namelijk ook privé. Was ze verplicht tot enige andere vorm van compensatie?

Loondoorbetalingsplicht bij ziekte

Volgens artikel 7:629 lid 1 BW heeft een zieke medewerker gedurende 104 weken recht op doorbetaling van minimaal 70% van zijn salaris. Wordt daarbij het privégebruik van een auto van de zaak als loon (in natura) aangemerkt?  In een uitspraak heeft het hof Den Haag bepaald dat het privégebruik van een auto niet als loon in de zin van artikel 7:629 lid 1 BW kan worden aangemerkt. Dit betekent dat een medewerker bij ziekte in principe geen recht heeft op het gebruik van een auto van de zaak. Ook hoeft een werkgever het “verlies” van de auto van de zaak niet te compenseren met een vergoeding. Maar…

Terugvorderen auto alleen na afspraak vooraf

Uit diezelfde uitspraak van het hof Den Haag blijkt, dat het terugvorderen van een auto van de zaak die ook privé wordt gebruikt alleen kan als de werkgever en zijn medewerker dit vooraf contractueel met elkaar overeen zijn gekomen. Lees: er moet in het arbeidscontract of in een auto- of personeelsreglement een bepaling omtrent het inleveren van de auto van de zaak bij langdurige arbeidsongeschiktheid zijn opgenomen. Want ook al stelt het hof stelt dat de auto van de zaak geen loon is, ze merkt de auto en het privégebruik wel aan als secundaire arbeidsvoorwaarde. En arbeidsvoorwaarden mag je als werkgever niet zonder afspraak intrekken.

Is er geen sprake van privégebruik en hebben werkgever en medewerker van te voren afgesproken dat de auto alleen voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt, dan mag je de auto wel gewoon terugvorderen.

Hoe zit het met bijtelling?

Rijdt een medewerker per jaar meer dan 500 kilometer privé, dan moet hij bijtelling betalen. Dit is een vorm van inkomstenbelasting ter hoogte van een percentage van de nieuwwaarde van de auto. Levert een medewerker zijn auto van de zaak in als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid, dan stopt de bijtelling. De medewerker heeft dan immers geen beschikking meer over de auto. Hiervoor is een aanpassing nodig in de salarisadministratie. Voor het stop kunnen zetten van de bijtelling moet in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen dat de medewerker de auto van de zaak bij (langdurige) ziekte inlevert.

Wat te doen met afkoopsom van leasecontract?

Wanneer een medewerker zijn arbeidsovereenkomst voortijdig beëindigt, kan hij worden geconfronteerd met een afkoopsom van het leasecontract van zijn auto van de zaak. Is het echter zo dat de arbeidsovereenkomst afloopt of ligt het initiatief voor beëindiging bij de werkgever, bijvoorbeeld na 104 weken arbeidsongeschiktheid, dan zal de werkgever in het kader van goed werkgeverschap deze afkoopsom voor zijn rekening moeten nemen.

Conclusie: invorderen mag, maar leg afspraken vast!

Kort samengevat kan ik je dus vertellen dat je als werkgever een auto van de zaak die ook privé wordt gebruikt mag invorderen. Je hoeft een medewerker daar niet anderszins voor te compenseren. Invorderen mag echter alleen als je dit van te voren samen bent overeengekomen. Leg gemaakte afspraken daarom duidelijk en schriftelijk vast.

Meer weten? Bel of mail me gerust. Mijn collega’s en ik helpen je graag.

 

Laura van Alst, HR-consultant

T +31 (0)316 740131
E l.v.alst@vitaconluteijn.nl

Terug

Nog niet uitgelezen?