Skip to main content
8 mei 2020

Kortingen, annuleringen en oninbare vorderingen: de gevolgen voor de btw

Als ondernemer is de kans groot dat u geraakt wordt door de corona crisis en te maken krijgt met klanten die hun financiële verplichten niet na kunnen komen. De annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen die hieruit voort komen hebben ook gevolgen voor de btw.

Wanneer prestaties niet door kunnen gaan en u als btw-ondernemer bedragen aan uw klanten terugstort, dan heeft dit gevolgen voor de btw. We onderscheiden drie mogelijkheden:

  • U heeft de volledige vergoeding teruggestort.
  • U heeft een deel van de overeengekomen vergoeding teruggestort.
  • De gehele vergoeding blijft betaald.

Hieronder leest u wat de gevolgen voor de btw zijn.

U heeft de volledige vergoeding teruggestort

Betaalt u de volledige vergoeding aan uw klant terug, dan is de btw niet langer verschuldigd. Mocht de btw al bij de Belastingdienst zijn afgedragen, dan kunt u deze terugvragen onder de volgende voorwaarden:

  • uw klant ontvangt een creditfactuur met daarop een negatieve vergoeding en negatief btw-bedrag, en
  • het risico dat de staat btw-inkomsten misloopt, omdat de klant de btw eerder al in aftrek heeft gebracht, wordt uitgesloten. U kunt uw klant bijvoorbeeld een verklaring laten tekenen dat hij de eerder teruggevraagde btw terugbetaalt aan de Belastingdienst.

U heeft een deel van de overeengekomen vergoeding teruggestort

Voor het deel van de vergoeding die u aan uw klant terugstort, gelden dezelfde gevolgen en voorwaarden als wanneer u de gehele vergoeding terugstort (zoals hierboven staat beschreven). Voor het deel van de vergoeding dat betaald blijft, geldt dat daar geen btw over verschuldigd is als er sprake is van een schadevergoeding. Dit lichten we even toe: uit rechtspraak blijkt dat als een vergoeding deels betaald is, maar de prestatie niet doorgaat, zodat de ondernemer schade lijdt, dit een aanwijzing is dat het om een schadevergoeding gaat. In dat geval bent u geen btw verschuldigd en kan de btw die eventueel al afgedragen is, teruggevraagd worden in de btw-aangifte over het tijdvak waarin de annulering plaatsvindt. 

Gaat het echter niet om een schadevergoeding, dan bent u btw verschuldigd over de ontvangen vergoeding. Uit rechtspraak blijkt dat de situatie waarin het gehele bedrag betaald is en de klant niet op komt dagen, u als btw-ondernemer een prestatie verricht en geen schade lijdt. Dan bent u dus wél btw verschuldigd over de vergoeding.

Let op: het is lastig om te bepalen of er wel of geen sprake is van een schadevergoeding. De rechtspraak, zoals hierboven beschreven, is zeer op de betreffende zaken toegespitst. Twijfelt u? Stem uw keuze dan altijd met ons of de Belastingdienst af.

De gehele vergoeding blijft betaald

Voor zover de vergoeding als schadevergoeding is aan te merken, bent u geen btw verschuldigd. Ook hierbij is het raadzaam om met ons of de Belastingdienst te overleggen. Zo voorkomt u discussies achteraf.

Geen btw over kortingen

Verleent u een korting aan uw klanten, dan hoeft u over het kortingsbedrag geen btw af te dragen. Is de korting vooraf verleend, en staat deze dus op de verkoopfactuur? Dan wordt het juiste btw-bedrag in één keer berekend en in de btw-aangifte aangegeven.

Verleent u de korting achteraf (bijvoorbeeld een korting voor het betalen van een factuur binnen een bepaalde termijn)? Dan moet u een creditfactuur uitreiken. De btw op de korting vraagt u terug in de btw-aangifte van het tijdvak waarin de creditfactuur is uitgegeven.

Btw op oninbare vorderingen

Staat een verkoopfactuur één jaar na het opeisbaar zijn van de vergoeding nog open? Dan wordt deze als oninbaar aangemerkt. De btw moet u in dit geval terugvragen in de btw-aangifte van het tijdvak waarin de eenjaarstermijn verstreken is. In sommige gevallen is al eerder duidelijk dat de factuur niet betaald zal worden, bijvoorbeeld bij faillissement van uw klant, dan kunt u de btw eerder terugvragen. Geef in de btw-aangifte een negatieve omzet en een negatief btw-bedrag aan bij vraag 1a/1b van uw btw-aangifte.  


Lees meer actuele berichten van onze Corona Helpdesk | schrijf u in voor onze Corona nieuwsbrief


DISCLAIMER
In dit nieuwsbericht verstrekt SKN algemene informatie gebaseerd op de ons thans bekende informatie en de thans geldende wet- en regelgeving. Voor zover dit nieuwsbericht juridische informatie verstrekt, beoogt SKN niet om juridisch advies te verlenen voor uw concrete situatie. De inhoud van dit nieuwsbericht is door SKN met zorg samengesteld mede op basis van door derden verstrekte informatie. SKN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekte informatie, daar iedere situatie uniek is.

Terug

Nog niet uitgelezen?