Skip to main content
16 oktober 2014

Werknemers korter doorbetalen bij ziekte

Werkgevers zouden niet twee jaar lang moeten opdraaien voor de loonkosten van zieke werknemers. De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) dringt aan op het terugbrengen van de loondoorbetaling bij ziekte naar een halfjaar.

Ook wil de uitzendkoepel dat de 10 jaar durende schadelast van de WGA (Wet gedeeltelijk arbeidsgeschiktheid) wordt beperkt. “De kosten van arbeid in Nederland zijn zo hoog dat het een rem zet op het aannemen van personeel. Ook voor werkgevers moet werkgeven weer lonend worden”, vindt ABU. Sinds begin dit jaar moeten voor veel flexibele contracten en uitzendwerk hogere premies worden afgedragen. Uitzendondernemingen moeten nu net als andere werkgevers meer premie betalen naarmate het ziekteverzuim hoger is.

Onevenredig

ABU spreekt van een ‘onevenredige lastenverzwaring’. In de branche werken veel mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie die vaker terugvallen in een uitkering. Nu wordt er volgens ABU gemiddeld 9 procent meer afgedragen aan premies voor arbeidsongeschiktheid, ziekte en werkloosheid dan bij werkgevers in het algemeen.

De overheid overweegt ook voor de WW een dergelijk systeem in te voeren, constateert de koepelorganisatie. ABU doet een beroep op het kabinet om daar van af te zien. Recent onderzoek toont aan dat werkgevers dan weliswaar minder mensen zullen ontslaan, maar dat zij ook minder mensen zullen aannemen. Hierdoor zal de gemiddelde werkloosheidsduur oplopen, aldus de branchevereniging.

Terug

Nog niet uitgelezen?