Skip to main content
17 april 2014

Invoering Depotstelsel uitgesteld

De geplande invoering van het Depotstelsel per 1 juli 2014 wordt niet gehaald. Het ministerie van Financiën heeft de banken gevraagd de g-rekeningen langer te ondersteunen.

Het ministerie van Financiën neemt het voortouw bij een heroriëntatie op de toekomst van het Depotstelsel. Bij die heroriëntatie worden de belangen van banken en het bedrijfsleven die nu gebruik maken van de g rekening meegenomen.

Daarom heeft het ministerie de banken gevraagd om begin mei hun visie op de toekomstscenario’s van het g rekeningenstelsel te geven. Ook andere partijen kunnen die tijd gebruiken voor intern beraad. De direct belanghebbende koepels zijn per brief geïnformeerd.

Bron: Accountancynieuws

 

Terug

Nog niet uitgelezen?