Skip to main content
31 mei 2021

Intrekking ‘Verklaring geen privégebruik auto’

Een werknemer trekt in de loop van het kalenderjaar zijn ‘Verklaring geen privégebruik auto’ in, omdat hij meer dan 500 km privé gaat rijden met de auto van de zaak. Wat zijn de gevolgen voor de werkgever en werknemer?

Als een werknemer met een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ in de loop van het kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé gaat rijden, moet hij dit zo snel mogelijk doorgeven aan de Belastingdienst. De verklaring trek je in met het formulier ‘Verklaring geen privégebruik auto: intrekken’. Het formulier moet door de werknemer online ingevuld en verstuurd worden. De werknemer dient ook de werkgever zo snel mogelijk te informeren. 

Reactie Belastingdienst

Binnen 2 weken na ontvangst van het formulier ontvangt de werknemer een bericht van de Belastingdienst. Ook de werkgever ontvangt bericht van de Belastingdienst met daarin de informatie die nodig is voor de aangifte loonheffingen.

Bijtelling

Als de werknemer de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ heeft ingetrokken, geldt de bijtelling voor alle tijdvakken in het kalenderjaar waarin de werknemer de auto ter beschikking heeft. Dus ook voor de maanden waarin hij de verklaring had.

Vanaf het moment dat je als werkgever op de hoogte bent van de intrekking van de verklaring moet je de bijtelling toepassen. Je hoeft dit niet met terugwerkende kracht te doen. Je telt het voordeel van het privégebruik bij het loon en gebruikt hiervoor de bijtellingspercentages die op dat moment gelden.

Naheffingsaanslag werknemer

Voor de maanden waarin je niet hebt bijgeteld, ontvangt de werknemer een naheffingsaanslag voor:

  • loonbelasting/premie volksverzekeringen
  • premies werknemersverzekeringen
  • bijdrage Zorgverzekeringswet
  • eventueel een rekening voor belastingrente

Let op: als duidelijk is dat de werknemer de ‘Verklaring geen privégebruik auto’ onterecht heeft aangevraagd, mag je geen rekening houden met de verklaring. Je past de bijtelling toe voor alle maanden waarin de werknemer de auto ter beschikking heeft.

 

Bron: Belastingdienst

Terug

Nog niet uitgelezen?