Skip to main content
1 april 2021

Ingangsdatum verlaging loon bij ziek van 13 naar 6 weken voor AOW-ers uitgesteld

De overgangsmaatregel bij de Wet Werken na de AOW kan niet per 1 april 2021 vervallen. Dat betekent onder meer dat de periode van loondoorbetaling bij ziekte niet per 1 april 2021 van dertien weken naar zes weken wordt teruggebracht. Het nieuwe einde van de overgangsmaatregel is nu 1 januari 2022.

Op 1 januari 2016 is de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ in werking getreden. Eerder werd de Kamer geïnformeerd over het voornemen om de overgangsmaatregel bij de Wet Werken na de AOW per 1 april 2021 te laten vervallen. Naast de periode van loondoorbetaling bij ziekte, zou de kortere termijn van zes weken ook gelden voor:

  • het recht op ZW-uitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid;
  • het opzegverbod bij ziekte;
  • de re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte.

Door onder meer de benodigde voorbereidingstijd bij UWV zal het terugbrengen van de termijn niet voor 1 januari 2022 gebeuren.

Meer informatie

Wil je meer weten over wat dit voor jouw organisatie betekent? Onze adviseurs staan voor je klaar.

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Terug

Nog niet uitgelezen?